Alkalmazott mikrobiológia (BIB2208L) gyakorlat

 2012/13 I. féléves

Biológia alapszak
Bioanalitikus szakirány
Alkalmazott mikrobiológia (BIB2208L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1

Az élelmiszer típusok jellegzetes minta-előkészítési módszerei. Aerob, anaerob és fakultatív aerob és anaerob mikróba szám meghatározása lemez öntéses módszerrel pasztőrözött tejből, joghurtból, kefirből Kazein-pepton agaron. Mezofil tejsavtermelő baktériumok számának meghatározása. Tejsavbaktériumok mennyiségi meghatározása MRS agaron határhígításos módszerrel tejtermékekből. Húsok és húskészítmények (baromfi, sertés) mikrobiológiai vizsgálata lemezöntés módszerével BPLS agaron. Zöldségfélék, magvak és szárított gyümölcsök mikrobiológiai vizsgálata. Salmonella, E. coli jelenlétének kimutatása BPLS és ENDO agaron Sütőipari termékek vizsgálata. Penészszám meghatározása  lemezöntés módszerrel. Szárított és nedves sütőélesztő életképességének vizsgálata.
 
 
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése.

A tantárgyhoz rendelt kredit

1

Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
•a jegyzőkönyv ellenőrzése: 50 pont
•a kísérletek bemutatása, értékelése (50 pont).
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
 

Ajánlott irodalom:

Balázsy, Naár, Szováti, D. Tóth.: Mikrobiológiai gyakorlatok. Bessenyei kiadó, 2004.
 

shadow