Alkalmazott mikrobiológia (BIB2208) gyakorlat

 2012/13 I. féléves

Biológia alapszak
Bioanalitikus szakirány
Alkalmazott mikrobiológia (BIB2208) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1

Alapvető laboratóriumi- és balesetvédelmi rendszabályok.
Klasszikus mikrobiológiai tenyésztési módszerek. Táptalajtípusok.  Az élelmiszer típusok jellegzetes minta-előkészítési módszerei.
 

 
2

Decimális hígítási sor. Mikrobaszám meghatározási típusok. Lemezöntéses módszer. Titer meghatározása.
Aerob, anaerob és fakultatív aerob és anaerob mikróba szám meghatározása lemez öntéses módszerrel pasztőrözött tejből, joghurtból, kefirből Kazein-pepton agaron. Mezofil tejsavtermelő baktériumok számának meghatározása. Tejsavbaktériumok mennyiségi meghatározása MRS agaron határhígításos módszerrel tejtermékekből
 

 
3

A 2. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
Élesztő és penész szám meghatározás lisztből.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
  Maláta agaron. Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák számának meghatározása lisztfélékből.
 
 

 
4

A 3. gyakorlat értékelése
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.Sütőipari termékek vizsgálata
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobaszám meghatározás TGE táptalajon. Sütőipari termékek vizsgálata
Penészszám meghatározása  lemezöntés módszerrel. Szárított és nedves sütőélesztő életképességének vizsgálata.
 

 
5

Az 4. gyakorlat értékelése.
 Húsok és húskészítmények (baromfi, sertés) mikrobiológiai vizsgálata lemezöntés módszerével BPLS agaron.
 
 

 
6

A 5. gyakorlat értékelése
Zöldségfélék, magvak és szárított gyümölcsök mikrobiológiai vizsgálata. Salmonella, E. coli jelenlétének kimutatása BPLS és ENDO agaron
 

 
7

 
Félévzárás
 
Gyakorlati jegyek beírása
 
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit

1

Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
•2 db ZH eredménye: 40 pont (2x20 pont)
•a jegyzőkönyv ellenőrzése: 30 pont
•a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont).
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
 

Ajánlott irodalom:

Balázsy, Naár, Szováti, D. Tóth.: Mikrobiológiai gyakorlatok. Bessenyei kiadó, 2004.
 
shadow