Talajökológia (BIB2154) előadás

 2012/13 I. féléves

Biológia alapszak
Ökológus operátor szakirány
Talajökológia (BIB2154) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1

Általános tájékoztatás, követelményszint és féléves feladatok, valamint a tematika megbeszélése.
 

 
2-3

Talajképződés. A talaj funkciói. A talajok fizikai szerkezete és kémiai összetétele. Általános talajtan; talajképződés alapjai, talajtípusok és jellemzésük.
 

 
4

A talajlakó mikrobák főbb típusai. A rhizoszféra hatás és magyarázata. A rhizoszféra mikrobiális életközösségei. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. Szimbionta baktériumok és mezőgazdasági jelentőségük. A mikorrhiza típusai és gazdasági jelentősége.
 

 
5

A mikrobák szerepe a talajban a szén, a hidrogén, a nitrogén , a kén valamint a foszfor körforgásában.
 
 

 
6

Nitrogénfixálás a talajban. Nitrifikáció, denitrifikáció, nitrátlégzés és nitrátasszimiláció mikrobiális folyamatai a talajban I.
 
 

 
7

Nitrogénfixálás a talajban. Nitrifikáció, denitrifikáció, nitrátlégzés és nitrátasszimiláció mikrobiális folyamatai a talajban II.
 
 

 
8

Évközi számonkérés 1. ZH.
 
 

 
 
9

A biopolimerek lebontásának módjai. Növényi hulladékanyagok szerkezete és mikrobiális bontása.
 

 
10

A humusz anyagok szerkezete és mezőgazdasági jelentősége. Mikrobák szerepe a humusz képződés folyamatában. Állati eredetű hulladékanyagok mikrobiális hasznosítása.
 

 
 
11

Mikrobiális eredetű biopolimerek lebontása. Kommenzalizmus és szinergizmus a biopolimerek bontása során.
 

 
12

Mikrobák közötti kompetíció és antagonizmus a talajban és ennek mezőgazdasági vonatkozásai.
 

13

A környezetvédelem mikrobiális ökológiai vonatkozásai. A szervestrágyázás és műtrágyázás hatása a talaj mikrobiális életközösségeire.
 

 
 
14

Kőolaj- és ipari szennyezések valamint háztartási környezetszennyező anyagok lebontása talajlakó mikrobák által. A peszticidek mikrobiális transzformációja a talajban. Nehézfémionok hatása a talajlakó mikroorganizmusokra.
 

 
15

Év végi számonkérés 2. ZH.
 
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
2 db ZH eredménye: 40 pont (2x20 pont)
Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 60 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Dr. Filep György: Talajtani alapismeretek I-II. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaság tudományi Kar, Debrecen, 1999.
 
shadow