Biotechnológia (BIB1312), (BIO1029) előadás

 2014/15 I. féléves

Biológia alapszak, Biológia osztatlan tanárképzés

Biotechnológia (BIB1312), (BIO1029) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

hét

téma

megjegyzés

1

Általános tájékoztatás, követelményszint és féléves feladatok, valamint a tematika megbeszélése.

 

 

 

2

A biotechnológia történeti áttekintése és fogalma. A biotechnológia fejlődéstörténete. Biotechnológiai eseménynaptár. A biotechnológia bázisát adó fontosabb tudomány területek és fontosabb alkalmazási területek. A biotechnológia felosztása.

 

 

3

Mezőgazdasági biotechnológia. Talajoltás. Mikroorganizmusok a biológiai növényvédelemben.

 

 

4

A növényi biotechnológia és géntechnológia. A szerves trágyák kezelésének mikrobiológiai alapjai. A mikroorganizmusok, mint takarmányfehérjék és olajok előállítói.

 

 

5

Ipari biotechnológia. Fermentációs biotechnológia. A fermentációs technológia fontosabb lépései.

 

 

6

Ipari biotechnológia. Fermentációs biotechnológia. A fermentációs technológia fontosabb lépései.

 

7

Ipari biotechnológia. Fermentációs biotechnológia. A fermentációs technológia fontosabb lépései

 

8

. Zárthelyi dolgozat

 

 

9

Iparilag hasznos termékek előállítása, primer – és szekunder metabolitok. Aminosavak előállítása, Enzimek előállítása. Élesztőgombákat alkalmazó mikrobiológiai technológiák.

 

 

10

Iparilag hasznos termékek előállítása, primer – és szekunder metabolitok. Az ecetsav, tejsav és vajsav baktériumok alkalmazása. Antibiotikumok előállítása.

 

 

 

11

Orvosi biotechnológia. A génsebészet alapjai. A molekuláris klónozás. A klónozáshoz használt nukleinsavak izolálása, előállítása. Klónozó vektorok.

 

 

12

Orvosi biotechnológia. Géntárak, klóntárak. A megfelelő klón kimutatása, izolálása. Fehérjemérnökség.

 

 

 

13

 

Zárthelyi dolgozat.

 

 

14

Környezetvédelmi biotechnológia. A biogáz előállítás mikrobiológiája. A mikroorganizmusok szerepe a szennyvíztisztításban. A mikroorganizmusok szerepe a peszticidek lebontásában. Mikrobiális bányászat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

Két zárthelyi dolgozat írása: 50 pont

•Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 50 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Dr. Karaffa Levente: Fermentációs technológia (kézirat) KLTE, Debrecen 2000

Dr. Szentirmai Attila: Mikrobiális primer metabolitok (kézirat) KLTE, Debrecen 2000

A. T. Bull–G. Holt–M. Lilly (1982): Biotechnology: International Trends and perspectives. OECD; Robert Bud (1993): The uses of life. A history of biotechnology. Cambridge–New York–London–Melbourne: Cambridge University Press, 1–299.

 

shadow