Növényélettan (BIB1304L) gyakorlat

2014/15 I. féléves

Biológia alapszak, Biológia osztatlan tanárképzés

Növényélettan (BIB1304), (BIO1023) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

hét

téma

megjegyzés

 

 

1

A sztómanyitottság és a sztómaindex meghatározása különböző növényfajok levelein. A fényintenzitás, a CO2 koncentráció változás a sztómák nyitottsági fokára.

A fotoszintézis során képződött oxigén mennyiségi meghatározása Winkler-módszerrel. A légzés során keletkező CO2 mennyiségi meghatározása

A dehidrogenázok vizsgálata

A növényi szervek proteintartalmának mennyiségi meghatározása Biuret-reakcióval

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Záró gyakorlat. Év végi számonkérés 2. ZH.

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

•a jegyzőkönyv ellenőrzése: 50 pont

•a kísérletek bemutatása, értékelése (50 pont).

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

 

Ajánlott irodalom:

Farkas Gábor: Növényi biokémia. Akadémiai kiadó, 1984.

Balázsy-Somogyi - Növényélettani gyakorlatok. Nyíregyháza, 2000

 

 

shadow