Növényélettan (BIB1304) gyakorlat

 2014/15 I. féléves

Biológia alapszak, Biológia osztatlan tanárképzés

Növényélettan (BIB1304), (BIO1023) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

hét

téma

megjegyzés

 

 

1

Alapvető laboratóriumi- és balesetvédelmi rendszabályok, vegyszerhasználat.

A növényélettani laboratórium eszközeinek és műszereinek ismertetése.

 

 

2

Parenchimatikus szövetek ozmotikus potenciál értékének meghatározása.

A sztómanyitottság és a sztómaindex meghatározása különböző növényfajok levelein.

Ökológiai tényezők hatása a növények vízfelvételére.

 

 

3

Zárthelyi dolgozat-Vízháztartás

A fotoszintézis során képződött oxigén mennyiségi meghatározása Winkler-módszerrel.

 A kloroplasztisz pigmentek tulajdonságainak vizsgálata és az összklorofill tartalom meghatározása különböző növényi szövetekben

A kloroplasztisz pigmentek vékonyréteg kromatográfiás elválasztása

 

 

 

4

A légzés során keletkező CO2 mennyiségi meghatározása

A légzési hányados (RQ) meghatározása

 

 

 

5

Zárthelyi dolgozat

A dehidrogenázok vizsgálata

A fenoloxidázok vizsgálata

Az aszkorbinsav-oxidáz aktivitásának meghatározása

A kataláz aktivitás meghatározása

 

 

6

 

 

A növényi szervek proteintartalmának mennyiségi meghatározása Biuret-reakcióval

A karotin minőségi és mennyiségi kimutatása

Az antociánok vizsgálata savas és lúgos közegben

 

 

 

7

 

Félévzárás

 

Gyakorlati jegyek beírása

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Záró gyakorlat. Év végi számonkérés 2. ZH.

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

•2 db ZH eredménye: 40 pont (2x20 pont)

•a jegyzőkönyv ellenőrzése: 30 pont

•a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont).

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

 

Ajánlott irodalom:

Farkas Gábor: Növényi biokémia. Akadémiai kiadó, 1984.

Balázsy-Somogyi - Növényélettani gyakorlatok. Nyíregyháza, 2000

 

 

shadow