Növényélettan (BIB1303L) előadás

2014/15 I. féléves

Biológia alapszak, Biológia osztatlan tanárképzés

Növényélettan (BIB1303), (BIO1023) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

hét

téma

megjegyzés

 

 

1

Vízforgalom. A növényi sejtek vízfelvétele. A vízmozgást befolyásoló tényezők. A sejtfal és a sejtmembrán szerepe a vízfelvételben. Vízforgalom. A gyökér vízfelvétele. Exudáció. A vízmozgásának útja a talajban. Vízforgalom. Víz a talajban. A talaj vízpotenciál értéke. Vízáramlás a növényben. Transzpiráció. Anyagfelvétel, anyagszállítás a növényben. A sejtfal szerepe, felépítése. A biológiai membránok. Anyagfelvétel, anyagszállítás a növényben. Transzportmechanizmusok. Anyagfelvétel, anyagszállítás a növényben. Transzlokáció a növényben. Az asszimilációs termékek transzportja. Anyagszállítás a háncsban. A növények ásványos táplálkozása. A talaj, mint tápanyagforrás. A talaj kémhatása és pufferoló képessége. A gyökér. A tápanyagok felvétele. Fotoszintézis.

 

 

2

A fotoszintetikus apparátus szerkezete. A fotoszintetikus pigmentek. A fény abszorpciója és a gerjesztési energia sorsa. A fotoszintetikus elektrontranszportlánc. A fotokémiai rendszerek működése. Fotoszintetikus foszforiláció. Fotoszintézis. A széndioxid-fixáció és redukció mechanizmusa. A fotorespiráció. Szénhidrát-anyagcsere és légzés. A szénhidrátok és szerepük a növényekben. A légzés fogalmának értelmezése a növényi biokémiában. A diszaharidok, oligo- és poliszaharidok biokémiája. Szénhidrát-anyagcsere és légzés. A cellulóz bioszintézise. A fotoszintetikus eredetű szénhidrátok átalakulása a citoplazmában és a sejtkompartmentekben. Glikolízis. A piroszőlősav oxidációja. A pentózfoszfátút. A trikarbonsavciklus. A glioxálsavciklus és glukoneogenezis.  A redukált koenzimek oxidációja. A NADH és FADH2 oxidációja a mitokondriális elektron transzportláncban a citokrómokon keresztül. Bioregulátorok. Axinok. Gibberellinek. Citokininek. Aszcizinsav. Növekedés és differenciálódás. A magvak csírázása. A virágzás fiziológiája. A termésképzés és termésérés fiziológiája. Az öregedés fiziológiája.

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

•Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 100 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Növényélettan-A növényi anyagcsere élettana. ELTE Eötvös Kiadó, 1998.

 

shadow