Növényélettan (BIB1303) előadás

2014/15 I. féléves

Biológia alapszak, Biológia osztatlan tanárképzés

Növényélettan (BIB1303), (BIO1023) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

hét

téma

megjegyzés

 

 

1

Vízforgalom. A növényi sejtek vízfelvétele. A vízmozgást befolyásoló tényezők. A sejtfal és a sejtmembrán szerepe a vízfelvételben.

 

 

2

Vízforgalom. A gyökér vízfelvétele. Exudáció. A vízmozgásának útja a talajban.

 

 

3

Vízforgalom. Víz a talajban. A talaj vízpotenciál értéke. Vízáramlás a növényben. Transzpiráció.

 

 

4

Anyagfelvétel, anyagszállítás a növényben. A sejtfal szerepe, felépítése. A biológiai membránok.

 

 

5

Anyagfelvétel, anyagszállítás a növényben. Transzportmechanizmusok.

 

 

6

Anyagfelvétel, anyagszállítás a növényben. Transzlokáció a növényben. Az asszimilációs termékek transzportja. Anyagszállítás a háncsban.

 

 

7

A növények ásványos táplálkozása. A talaj, mint tápanyagforrás. A talaj kémhatása és pufferoló képessége. A gyökér. A tápanyagok felvétele.

 

 

 

8

Fotoszintézis. A fotoszintetikus apparátus szerkezete. A fotoszintetikus pigmentek. A fény abszorpciója és a gerjesztési energia sorsa. A fotoszintetikus elektrontranszportlánc. A fotokémiai rendszerek működése. Fotoszintetikus foszforiláció.

 

 

9

Fotoszintézis. A széndioxid-fixáció és redukció mechanizmusa. A fotorespiráció.

 

 

 

10

Szénhidrát-anyagcsere és légzés. A szénhidrátok és szerepük a növényekben. A légzés fogalmának értelmezése a növényi biokémiában. A diszaharidok, oligo- és poliszaharidok biokémiája.

 

 

11

Szénhidrát-anyagcsere és légzés. A cellulóz bioszintézise. A fotoszintetikus eredetű szénhidrátok átalakulása a citoplazmában és a sejtkompartmentekben. Glikolízis. A piroszőlősav oxidációja. Szénhidrát-anyagcsere és légzés. A pentózfoszfátút. A trikarbonsavciklus. A glioxálsavciklus és glukoneogenezis.  

 

12

Szénhidrát-anyagcsere és légzés. A redukált koenzimek oxidációja. A NADH és FADH2 oxidációja a mitokondriális elektron transzportláncban a citokrómokon keresztül.

 

 

 

13

Bioregulátorok. Axinok. Gibberellinek. Citokininek. Aszcizinsav.

 

 

14

Növekedés és differenciálódás. A magvak csírázása. A virágzás fiziológiája. A termésképzés és termésérés fiziológiája. Az öregedés fiziológiája.

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

•Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 100 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Növényélettan-A növényi anyagcsere élettana. ELTE Eötvös Kiadó, 1998.

 

 

shadow