Tájökológia (KVB 2107L) előadás

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak levelező
Tájökológia (KVB 2107L) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A tájökológia fogalma, feladata, helye a természettudományok között.
A tájökológiai rendszer tulajdonságai, felépítése.
Tájalkotó elemek jellemzése, tájökológiai funkciói.
A táj szerkezeti elemei.
A tájszerkezet változásai.
A tájökológiai vizsgálat folyamata.
A hazai tájtípusok áttekintése
 

2

Néhány fontosabb terepi tájfelmérési módszer bemutatása
Az emberi területhasználat természetre gyakorolt hatása.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása és a ZH sikeres megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:

• A megajánlott jegy kialakítása a kiselőadás és az írásbeli átlaga alapján történik.
• Írásbeli vizsga a félév előadásainak és a szemináriumainak anyagából.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

Csorba P. (2001) Tájökológia, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
Csorba, P., Mezősi, G.: Tájökológiai szöveggyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó,Debrecen
Lóki J.: Távérzékelés, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
Kertész Á. (2003) Tájökológia. Holnap Kiadó
Kevei Ferencné, Lóczy Dénes, Ortmann-né Ajkai Adrienne: Tájökológia, tájvédelem,
2011.,
Ajánlott weboldalak:

(http://www.tankonyvtar.hu)
 
 
 
shadow