Fizikai kémia III. (KEB1407L) gyakorlat

 2012/2013 I. féléves

Kémia alapszak
Fizikai kémia III. (KEB1407L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Makromolekuláris kolloidok tulajdonságaira vonatkozó feladatok. Asszociációs kolloidokra vonatkozó feladatok. A kolloidok típusaira vonatkozó feladatok. Adszorpcióra és adszorpciós izotermákra vonatkozó feladatok. Részecskeméret-eloszlás meghatározása.
 

2
DLVO elmélet alkalmazása. Koagulálással és góckeletkezéssel kapcsolatos feladatok és problémák megoldása. Radioaktivitással és magreakciókkal kapcsolatos feladatok megoldása.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

zárthelyi dolgozat megírása
A tantárgyhoz rendelt kredit:

1
Az érdemjegy kialakítás módja:

A szorgalmi időszak végén írásbeli dolgozat alapján adott érdemjegy
 
Írásbeli dolgozat értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      P. W Atkins: Fizikai kémia I-II-III. Tankönyvkiadó. Budapest
·      Patzkó Ágnes: A kolloidika alapjai, Szeged
·      Dr. Németh Zoltán: Radiokémiai és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprém
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
shadow