Fizikai kémia III. (KEB1406L, KEM1203L) elmélet

 2014/2015 II. féléves

Kémia alapszak
Fizikai kémia III. (KEB1406L) elmélet
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1
Kolloidkémia I
Kolloid állapot, diszperz rendszerek és stabilitásuk. Aeroszolok, gázlioszolok, emulziók, szolok, diszperziók. Asszociációs kolloidok.
 

2
Kolloidkémia II
Makromolekuláris kolloidok. Inkoherens rendszerek, gélek. Fiziszorpció, kemiszorpció, adszorpciós izotermák.
 

3
Radiokémia
Az atommag szerkezete, tulajdonságai. A radioaktivitás, az atommag bomlásának kinetikája, típusai. A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. Magreakciók. Fúziós reakciók. Nukleogenezis. Atomreaktorok és radioaktív hulladékai. A radioaktivitás környezeti vonatkozásai. A radioaktív izotópok alkalmazásai.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

elvárt
A félévi ellenőrzések követelményei:

-
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsgaidőszakban Szóbeli vizsga alapján adott érdemjegy
 
Szóbeli vizsga értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      P. W Atkins: Fizikai kémia I-II-III. Tankönyvkiadó. Budapest
·      Patzkó Ágnes: A kolloidika alapjai, Szeged
·      Dr. Németh Zoltán: Radiokémiai és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprém
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
shadow