Fizikai kémia 1. (KEB1402L) gyakorlat

2012/2013 I. féléves
Kémia alapszak
Fizikai kémia 1. (KEB1402L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1
Az ideális gáztörvények vonatkozó feladatok megoldása
Feladatmegoldások a termokémia első főtételére.
 

2
Feladatok megoldása a második főtételre.
 

3

Tiszta anyagok halmazállapot-változásaira vonatkozó feladatok. Elegyekkel, kolligatív tulajdonságokkal kapcsolatos feladatok. Feladatok kémiai egyensúlyokra.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

zárthelyi dolgozat megírása
A tantárgyhoz rendelt kredit:

1
Az érdemjegy kialakítás módja:

A szorgalmi időszak végén írásbeli dolgozat alapján adott érdemjegy
 
Írásbeli dolgozat értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      P. W Atkins: Fizikai kémia I-II-III. Tankönyvkiadó. Budapest
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
shadow