Szerves műszeres analitika gyakorlat (BIB 2225) gyakorlat

 2012/2013 I. féléves

Biológia alapszak
Szerves műszeres analitika gyakorlat (BIB 2225) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
 

2

ZH I.
Indirekt potenciometria, ismeretlen ecetsav oldat koncentrációjának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

3

ZH II.
Ismeretlen minta citromsav tartalmának meghatározása konduktometriásan
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

4

ZH III.
UV/VIS színképek pH függésének vizsgálata, a Lambert-Beer törvény érvényességének vizsgálata.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

5

ZH IV.
Szalicilsav koncentrációjának meghatározása vizes oldatban UV/VIS módszerrel.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

6

ZH V.
Kémiai reakciók alkalmazása UV/VIS mérések céljára
Ismeretlen vízminta foszfátion tartalmának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

7

ZH VI.
Vékonyréteg kromatográfiás gyakorlatok. Rf értékek értelmezése, koffein kimutatása zöldteából vagy energiaitalból.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

8

ZH VII.
Elválasztástechnikai minta-előkészítési eljárások kivitelezése.
SPE extrakció
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

9

ZH VIII.
HPLC és GC műszerek mérésre való felkészítése és rendszer-alkalmassági tesztjük elvégzése
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

10

ZH IX.
Ismeretlen minta koffein tartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

11

ZH X
Cukoroldat koncentrációjának meghatározása a forgatóképesség mérésével.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

12

ZH XI.
Az FT-IR spektrofotométer kezelése, ismeretlen minta spektrumának felvétele és azonosítása.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

13

ZH XII.
Ismert szerkezetű vegyületek kvantitatív meghatározása IR-spektrofotometriával.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 

14
Gyakorlat értékelése
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

2
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen minták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
Írásbeli vizsga értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János, (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Burger Kálmán (2002) Az analitikai kémia alapjai, Alliter kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó.
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
 
shadow