Önéletrajz

Név: Molnár Mónika
Születési év: 1965
Tudományos fokozat: Ph. D., dr. habil.
Beosztás: főiskolai docens
Intézeti elérhetőség
Szobaszám: 419
Telefon: 2354
E-mail cím: molnar.monika@nye.hu
Fogadóóra: kedd 10:00-11:00
 
Rövid bemutatkozás
Biológia-kémia-filozófia szakos tanárként végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Kutatóként több mint 20 éve dolgozok Schizosaccharomyces pombe (hasadó élesztő) modellszervezettel. Ennek az időnek közel felét külföldi kutatóhelyeken töltöttem el. Ott tanultam meg a modern molekuláris biológia technikáit és szemléletmódját, valamint a különböző kultúrák és nézőpontok tiszteletben tartását. Egész pályafutásom alatt törekedtem rá, hogy az elsajátított ismereteket tovább is adjam.
 
Rövid szakmai önéletrajz
Képzettség
Biológia-kémia-filozófia szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1989
Ph. D. Biológia (sejt és molekuláris biológia), Debreceni Orvostudományi Egyetem, 1995
Habilitált doktor (biológiai tudományok), Debreceni Egyetem, 2009
 
Beosztás (eddigi munkaköri besorolások, beosztások)
Tanársegéd – Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Társadalomtudományi Intézet (1989.szept.-1992.aug.)
Ph.D. hallgató – Kossuth Lajos Tudományegyetem, Genetika Tanszék (1992.szept.-1995.jún.)
Postdoctoral researcher – Universität Bern, Institut für Allgemeine Mikrobiologie (1995. júl.- 1996. jan.)
Tudományos munkatárs – Debreceni Orvostudományi Egyetem, Biológia Intézet, MTA kutató csoport (1996. febr.-1996. aug.)
Postdoctoral researcher – Universität Bern, Institut für Allgemeine Mikrobiologie (későbbi nevén Institut für Zellbiologie) (1996. szept.-2001.dec.)
Postdoctoral researcher – Kansai Advanced Research Center, CRL, Cell Biology Group (2002.febr.-2003.jan.)
Külső előadó – Nyíregyházi Főiskola, Növénytani Tanszék (2003.szept.-2004. jún.)
Tudományos munkatárs – Debreceni Egyetem, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet (2004. júl.-2005. márc.)
Tudományos munkatárs – Debreceni Egyetem, Mikrobiológia (későbbi nevén Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai) Tanszék (2005. ápr.-2005. dec.)
Postdoctoral researcher – Harvard University, Department of Molecular and Cellular Biology (2006.jan.-2006.dec.)
Tudományos munkatárs – Debreceni Egyetem, Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék (2007.jan.-2008.aug.)
Főiskolai docens – Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató Intézet (2009 febr. 1-től)
 
Kutatási terület
Legfontosabb kutatási területem a Schizosaccharomyces pombe (hasadó élesztő) genetikai modellszervezet sejtosztódásának, s ezen belül is elsősorban a meiózisnak, a komplex – klasszikus genetikai, citológiai és molekuláris biológiai módszereket is alkalmazó – vizsgálata. Dolgoztam továbbá a következő területeken: kromatinszerkezet vizsgálata Saccharomyces cerevisiae modellszervezeten, heterológ proteinexpresszió Pichia pastorisban, idegen proteinek expressziója S. pombe mutánsokban a funkciókiesés komplementációja vizsgálatának céljából, Kluyveromyces marxianus etanoltermelésének vizsgálata, növényi kivonatok hatásának vizsgálata hasadó élesztő modellszervezeten.
 
Oktatással kapcsolatos tevékenység
A Nyíregyházi Főiskolán kívül tanítottam a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a Berni Egyetemen, és a Debreceni Egyetemen. Az általam korábban és jelenleg oktatott tantárgyak listája: genetika, laboratory course in microbiology, advanced laboratory course in classical and molecular genetics, növényszervezettan, sejtbiológia, mikológia, molekuláris diagnosztika, molekuláris sejtbiológia, mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája, general biology. 5 egyetemi diplomamunka és 2 főiskolai szakdolgozat témavezetője, valamint a Berni Egyetemen 2 diplomamunka társ-témavezetője voltam. 2-2 Ph.D. hallgató társ-témavezetője voltam a Berni Egyetemen illetve a Debreceni Egyetemen. Két egyetemi jegyzet társzerzője vagyok, és egy egyetemi tankönyvfejezetet írtam. Oktatóként veszek részt a Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál doktori iskolájában.
 
Főbb publikációk
(5 fontos és 5 legfrissebb publikáció)
Molnar, M., Bähler, J., Sipiczki, S. and Kohli, J.: The rec8 gene of Schizosaccharomyces pombe is involved in linear element formation, chromosome pairing and sister-chromatid cohesion during meiosis. Genetics 141: 61-73 (1995) IF: 4.509
 
Parisi, S., McKay, M. J., Molnar, M., Thompson, M. A., van der Spek, P., van Drunen-Schoenmaker, E., Kanaar, R., Lehmann, E., Hoeijmakers, J. H. J. and Kohli, J.: Rec8p, a meiotic recombination and sister chromatid cohesion phosphoprotein of the Rad21p family conserved from fission yeast to human. Mol Cell Biol 19: 3515-3528 (1999) IF: 9.866
 
Molnar, M., Parisi, S., Kakihara, Y., Nojima, H., Yamamoto, A., Hiraoka, Y, Bozsik, A., Sipiczki, M. and Kohli, J.: Characterization of rec7, an early meiotic recombination gene in Schizosaccharomyces pombe. Genetics 157: 519-532 (2001) IF: 4.803
 
Molnar, M., Bähler, J., Kohli, J. and Hiraoka, Y.: Live observation of fission yeast meiosis in recombination-deficient mutants: a study on achiasmate chromosome segregation. J Cell Sci 114: 2843-2853 (2001) IF: 6.213
 
Molnar, M., Doll, E., Yamamoto, A., Hiraoka, Y. and Kohli J.: Linear element formation and their role in meiotic sister chromatid cohesion and chromosome pairing. J Cell Sci 116: 1719-1731 (2003) IF: 7.25
 
Molnar, M. and Kleckner, N.: Examination of chromosomal interactions in diploid Schizosaccharomyces pombe cells. Cre/loxP site-specific recombination. Genetics 178:99-112 (2008) IF: 4.242
 
Doll, E., Molnar, M., Cuanoud, G., Octobre, G., Latypov, V., Ludin, K., and Kohli, J: Cohesin and recombination proteins influence the G1-to-S transition in azygotic meiosis in Schizosaccharomyces pombe. Genetics 180:727-740 (2008) IF: 4.242
 
Hartsuiker, E., Mizuno, K., Molnar, M., Kohli, J., Ohta, K., Carr, AM: Ctp1CtIP and the Rad32Mre11 nuclease activity are required for Rec12Spo11 removal but Rec12Spo11 removal is dispensable for other MRN-dependent meiotic functions. Mol Cell Biol 29:1671-81 (2009) IF: 6.4
 
Balázs, A., Pócsi, I., Hamari, Zs., Leiter, É., Emri, T., Miskei, M., Oláh, J., Tóth, V., Hegedűs, N., Prade, R.A., Molnár,M. and Pócsi, I.: AtfA bZIP-type transcription factor regulates oxidative and osmotic stress responses in Aspergillus nidulans. Mol Genet Genomics 283:289-303 (2010) IF: 2.8
 
Erdei, É., Molnár, M., Gyémánt, Gy., Antal, K., Emri, T., Pócsi, I., and Nagy, J.: Trehalose overproduction affects the stress tolerance of Kluyveromyces marxianus ambiguously. Bioresour Technol. 102:7232-5 (2011) IF: 4.253
 
Oktatással és kutatással kapcsolatos szakmai tisztségek, elismerések, kitüntetések, ösztöndíjak
Science and Technology Agancy of Japan ösztöndíj (2000 máj.-júl.)
Japan Society for the Promotion of Science szenior kutatók számára szóló meghívásos ösztöndíj (2010 dec. - 2011 jan.)
 
Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Szakmai közéleti tevékenység: a Magyar Mikrobiológiai Társaság tagja
Tanulmányutak:
Berni Egyetem, Institut für Allgemeine Mikrobiologie (1992 okt. - dec.)
Berni Egyetem, Institut für Allgemeine Mikrobiologie (1993. nov.- 1994 febr.)
Kansai Advanced Research Center, CRL, Cell Biology (1999 febr.-márc.)
Kansai Advanced Research Center, CRL, Cell Biology (2001 márc.-máj.)
University College London, Department of Genetics, Evolution and Environment (2010 júl.)
Advanced ICT Research Institute Kobe, Cell Biology Group és Osaka University, Graduate School of Science, Department of Biological Sciences, Laboratory of Cellular Structure and Function (2011 jún. - 2012 máj.)
Szakmai kapcsolatok:
Advanced ICT Research Institute Kobe, Cell Biology Group és Osaka University, Department of Biological Sciences, Laboratory of Cellular Structure and Function (Hiraoka lab)
University College London, Department of Genetics, Evolution and Environment (Bähler lab)
 
Nyelvismeret
Angol felsőfokú C (Cambridge Certificate in Advanced English)
Német alapfokú C (ICC and the Goethe-Institut)
 

 

shadow