Környezeti műszeres analitika (KVM1108) elmélet

 2011/2012 II. féléves

Környezeti műszeres analitika (KVM1108) elmélet
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.
A környezeti minták főbb típusai kémiai elemzésének elvei a feladat célkitűzésétől a mintavételen keresztül az adatok kiértékeléséig.

 

2.
Az atmoszféra: gázok, szálló és ülepedő porok; hidroszféra: ivóvíz, folyó-, tó-, tenger-, talaj-, forrásvíz; szennyvíz: litoszféra: talaj, tavi, folyami, tengeri üledék, valamint a környezeti hatásnak kitett növényi, állati és humánbiológiai minták elemzésének elvei, eszközei.

 

3.

Minta előkészítési módszerek műszeres analitikai vizsgálatokhoz

 

4.

Elemanalitikai módszerek

 

5.
Elemanalitikai módszerek II

 

6.
Molekula spektroszkópiai módszerek

 

7.
Molekula spektroszkópiai módszerek II

 

8.
Tömeg spektroszkópiai módszerek

 

9.
Kromatográfiás módszerek

 

10.
Kromatográfiás módszerek II

 

11.
Termikus analitikai módszerek

 

12.
Elektoranalitikai módszerek

 

13.

Analitika módszerek teljesítményjellemzői és azok meghatározása

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

-
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsgaidőszakban írásbeli vizsga alapján adott érdemjegy és a gyakorlati részjegy átlaga.
 
Elmélet teljesítésének feltételei:
A gyakorlaton elért elégséges részjegy
A zárthelyi dolgozat elégséges legyen.
 
A ZH értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·     Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2000): Kémiai Analízis I-II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·     Burger Kálmán (2002): Az analitikai kémia alapjai, Alliter
·     Zárai Gyula (2006): Az elemanalitika korszerű módszerei, Akadémia Kiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
shadow