Környezeti műszeres analitika (KVM1108) gyakorlat

 2011/2012 II. féléves

Környezeti műszeres analitika (KVM1108) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

 

2.

I. ZH.
Mintavételi eljárások gyakorlati alkalmazása.
Vízminták vételekor elvégzendő vizsgálatok: vízminták hőmérsékletének, vezetőképességének pH-jának és lebegő anyag tartalmának meghatározása.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

3.

II. ZH.
Ismeretlen vízminták oldott oxigén tartalmának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

4.

III. ZH
Ismeretlen vízminták kémiai oxigén igényének (KOI) meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

5.

IV. ZH.
Ismeretlen gázminta CO2 tartalmának meghatározása.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

6.

V. ZH.
Nyomelem analitikai mérésekhez minta-előkészítési eljárások gyakorlati alkalmazása. Szilárd minta roncsolása, talaj extraktum készítése, folyadék minták extrakciós előkészítése
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

7.

VI. ZH.
Az előző gyakorlaton előkészített minták nyomnyi mennyiségű ólom-ion tartalmának meghatározása GFAAS módszerrel.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

8.

VII. ZH.
Flow-injection eljárás alkalmazása az elemanalitikában
Ismeretlen vízminta arzén tartalmának meghatározása HG-AAS módszerrel
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

9.

VIII. ZH.
Ismeretlen vízminta krómspeciációjának megvalósítása FAAS módszerrel.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

10.

IX. ZH.
Ismeretlen minta etil-vanillin tartalmának meghatározása HPLC módszerrel
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

11.

X. ZH.
Ismeretlen minta illékony szerves szennyezőinek meghatározása GC-vel.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

12.

XI. ZH.
ICP-AES módszer alkalmazása az elemanalitikában.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

13.

XII. ZH.
Vizsgálati eredmények összegzése
A félév értékelése.

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·     Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·     Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·     Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
shadow