KEB 1002 Kémiai alapismeretek 2 , lab. gyakorlat

 KEB 1002 Kémiai alapismeretek 2  ,  lab. gyakorlat

2015/2016  I.félév

TO1010 osztatlan tanárszak és 
KEB 1002  alapszak ( biológia és fizika BSc)
Oktató: Dr. Béni Áron

 

 

hét

téma

megjegyzés

1

 

A félév laboratóriumi munkarendje. Munkavédelmi, balesetelhárítási szabályok

 

 

2

 

Laboratóriumi eszközök megismertetése. Laboratóriumi alapműveletek gyakorlása

 

 

3

Ülepítés. Szűrés. Bepárlás. Csapadékképződés. Gázfejlesztés. Extrakciós elválasztás.

 

4

 

Tömegmérés és térfogatmérés gyakorlása

 

 

5

 

Kémiai alapműveletek elvégzése a szennyezett benzoesav tisztítása példáján

 

 

6

 

Elválasztási  módszerek gyakorlása: aminosavak vékonyréteges kromatográfiás elválasztása

 

 

7

 

Titrálási módszer gyakorlása: nátrium-hidroxid oldat titrálása sósavval

 

 

 

8


Minőségi analitikai gyakorlatok: lángfestés, fémionok vizsgálata szűrőpapíron.

 

 

 

9

 

Az oldatok sav-bázis tulajdonságainak vizsgálata. Az oldatok pH értékének meghatározása

 

 

10

 

Nemfémes elemek és vegyületeik kémiai tulajdonságainak vizsgálata

 

11


Fémes elemek és vegyületeik kémiai tulajdonságainak vizsgálata

 

 

12

 

Fehérjék kémiai tulajdonságainak vizsgálata

 
13
 
Zárógyakorlat
 
 
14

Elmaradt gyakorlat pótlása 
 

 

 

Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
 A laboratóriumi jegyzőkönyv vezetése.Az elvégzett kísérletek és vizsgálatok eredményeinek bemutatása és értékelése Minden gyakolraton zárthelyi dolgozatok megírása. A zárthelyi dolgozatok átlagának el kell érnie 2,0! 
A tantárgyhoz rendelt kredit:
1
Az érdemjegy kialakítás módja:
Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:
0-49 %     elégtelen (1)
50-59 %   elégséges (2)
60-79 %   közepes (3)
80-89 %   jó (4)
90-100 % jeles (5)
 
Gyakorlati feladatok, számítások teljesítésének értékelése. Jegyzőkönyv vezetésének minősítése.
Ajánlott irodalom:
 Dr. Nagy Zsuzsa: Balesetvédelmi rendszabályok.

Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Általános kémiai gyakorlatok.

Dr.Balogh József: Toxikus fémionok kimutatása szűrőpapíron.

Rózsahegyi Márta- Vajand Judit: 575 kísérlet

Ajánlott weboldalak:
-
 
shadow