Bioorganikus kémia (BIB2230) előadás

2014/2015 I. félév

Biológia alapszak, bioanalitikus szakirány

Bioorganikus kémia (BIB2230) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Korszerű vizsgálati módszerek a bioorganikus kémiában.

 

2

Aminosavak, peptidek. Fehérjék felosztása, izolációja, szerkezete, élettani szerepe, vizsgálati módszerek.

 

3

Mono-, oligo- és poliszacharidok kémiai és biológiai tulajdonságai, vizsgálati módszerek.

 

4

Lipidek csoportosítása. Egyszerű lipidek. Vizsgálati módszerek.

 

 

5

Összetett lipidek. Glikolipidek. Vizsgálati módszerek.

 

 

6

Vitaminok. Víz- és zsíroldékony vitaminok. Vitaminszerű anyagok.

 

 

7

Természetes antioxidánsok. Polifenolok, flavonoidok kémiai jellemzése, előfordulásuk. Oxidatív stressz. Vizsgálati módszerek.

 

 

8

Alkaloidok (felosztás, elnevezés, előfordulás, felhasználás). Alkaloidok bioszintézise.

 

 

9

Antibiotikumok (előfordulás, előállítás, felhasználás).

 

 

10

Nukleozidok, nukleotidok kémiai, biológiai jellemzése. Vizsgálati módszerek.

 

11

Nukleinsavak: DNS, RNS felépítés, biológiai tulajdonságok, vizsgálati módszerek.

 

12

A genom. A genom instabilitás szerepe a rák kialakulásában.

 

13

Sejti jelátviteli folyamatok kémiai vonatkozásai. A homogenizáció alapjai.

 

14

Peszticidek kémiája, biokémiája, toxikológiája.

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH a félév során

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2014. november 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db ZH eredménye: 25 pont
  • 1 db beadandó eredménye: 25 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 30 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow