Metabolitkémia (BIB2201) előadás

2014/2015 I. félév

Biológia alapszak, bioanalitkus szakirány

Metabolitkémia (BIB2201) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Az elsődleges és másodlagos anyagcsere fogalma és kapcsolata. Testidegen vegyületek, sorsuk a szervezetben.

 

2

Felszívódás, kiürülés, szöveti elosztás.

 

 

3

Oxidációs, redukciós konjugációs reakciók.

 

 

4

A szekunder metabolitok célja a növényekben és gyógyászati felhasználásuk lehetőségei.

 

5

A szénhidrátokból származtatható szekunder metabolitok biokémiája.

 

 

6

A lipidekből származtatható szekunder metabolitok biokémiája.

 

 

7

Az aminosavakból származtatható szekunder metabolitok biokémiája.

 

 

8

Gasztrointesztinális folyamatok Fázis-I, Fázis-II. enzimek és szerepük a metabolitikus folyamatokban. Egyéb metabolitikus átalakulások.

 

9

A metabolitikus folyamatok élettani vonatkozásai.

 

 

10

Toxikológia.

 

11

Gyógyszerek, növényvédőszerek metabolizmusa.

 

12

Kémiai karcinogenézis. A rák sejtszínű vonatkozásai.

 

13

Természetes eredetű kemopreventív hatású vegyületek metabolitikus átalakulásai.

 

14

Polifenolok, flavonoidok, alkaloidok metabolizmusa.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH a félév során

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2014. november 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db ZH eredménye: 25 pont
  • 1 db beadandó eredménye: 25 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 30 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gyires Klára - Fürst Zsuzsanna:

A farmakológia alapjai, Medicinia Kiadó, 2011

Szentirmai Attila: Primer metabolitok termelése (egyetemi jegyzet) Debreceni Egyetem Kiadó

Derek Chadwick: Secondary metabolites:

their function and evolution, J. Wiley, 1992

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow