Kémiatanári mesterszak

 

 A Kémiatanári mesterszak céljai és várható eredményei:

 

 
A kémiatanári mesterszak a Nyíregyházi Főiskolán 2010-ben indult.
A kémiatanári szakképzettség célja, hogy a végzős hallgatók a kémiatudomány területén magas szintű tudással, széles körben hasznosítható, sokoldalú készséggel, általános műveltséggel korszerű természettudományos szemléletmóddal, legalább egy idegen nyelv ismeretével rendelkezzenek. További cél, hogy a leendő tanárok szakmailag felkészüljenek az oktatói, módszertani és diákköri kutató munkára, az iskolai kémia órákon kellőképpen és hivatásszerűen tudják alkalmazni a megszerzett tudásukat és tapasztalataikat. Ezenkívül a szakképzettség feltételei biztosítják a kiemelkedő képességű hallgatók felkészülését a doktori képzéshez.
A kémiatanári mesterszakra való belépéshez feltétel nélkül elfogadott a kémia BSC alapszak, a korábbi főiskolai szintű kémiatanári szak, vegyész, vegyészmérnöki, anyagmérnöki alapszakok, valamint megadott feltételekkel bármilyen tanári szakképzettség.
A hozott kreditek megfeleltethetőségét a hallgató kérelmére a NyF Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága állapítja meg.
A kémiatanári mesterszakon az alapozó és szakmai törzstárgyak oktatása mellett kiemelt szerepet kap a szakmódszertan és az iskolai gyakorlat, amely a nemzetközileg is elismert magyarországi kémiaoktatás hagyományait követi. A szakmódszertani képzéshez tanári és tanulói kísérleti eszközökkel jól ellátott, 12 fős hallgatói csoportok kísérletező munkáját biztosító módszertani laboratórium és multimédia eszközökkel (videómagnók, DVD lejátszók, TV-k magnók, pc.-k, projektorok stb.) felszerelt szemináriumi terem áll a hallgatók rendelkezésére.
A kémiatanári mesterképzés már az Agrár és Molekuláris Kutató Intézet (AMKI) Általános Kémia Csoport felügyelete mellett indult. A képzésben résztvevő intézeti oktatók nemzetközi szaktekintélyek, az AMKI  K+F infrastruktúrája nemzetközi mércével tekintve is kiváló. Az intézetben hat kutató és két oktató egység található. A korszerű elválasztási (kromatográfiás, extrakciós) spektrokémiai (atom, molekula-és röntgenspektroszkópia), elektroanalitikai méréseket hallgatóink az AMKI  4 műszeres laboratóriumában tudják gyakorolni.
A kémiatanár- képzés a Nyíregyházi Főiskolán fontos társadalmi szükségletet elégít ki, hiszen prognosztizálás mellőzésével is tudvalevő, hogy a következő években jelentős kémiatanár hiányra lehet számítani regionális és országos szinten egyaránt.
shadow