Tanári mesterszak

 A Tanári mesterszak céljai és várható eredményei:

 
A környezettan tanári mesterszakon végzettek a szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal, legalább egy, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelv kellő szintű ismeretével, matematikai és informatikai, valamint kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai alapokkal rendelkeznek. Ezért – a fentiekre alapozva – mesterképzés után, mint környezettan-X (ahol X: pl. fizika, kémia, biológia, földrajz, technika) kétszakos tanárok alkalmasak lehetnek arra, hogy környezettant tanítsanak különböző iskolatípusokban az 5-12. osztályos tanulóknak, és irányítsák a környezeti nevelés tantermi, ill. iskolán kívüli formáit.
A környezettan-tanár rendelkezzen komplex látásmóddal, ami magában foglalja a természeti, az épített és a társadalmi környezetet, valamint a lokális, a regionális, kontinentális és a globális szemléletű környezeti gondolkodást.
 
Képes legyen egy téma, kérdéskör integrált, ill. inter- és transzdiszciplináris szemléletű átlátására, és a gondolkodásmód átadására; rendelkezzen környezeti kultúrával, a környezeti elemek felismerésének és kategóriákba helyezésének, valamint a környezeti elemek közti kapcsolatok felismerésének képességével.
Rendelkezzék a tudatos és értékelvű gondolkodás képességével, a jövő iránt való elkötelezett magatartás, és a fenntartható fejlődés iránti felelősséggel; ismerje és alkalmazza nevelő-oktató munkájában a fenntarthatóságra nevelés pedagógiájának interaktív, képességfejlesztő módszereit.
Képes legyen arra, hogy életvitele a környezettudatos magatartása mintáját adja a tantestületben és a tanítványai között; legyen képes az iskolai környezeti nevelési programok elkészítésére és a tantestület bevonásával történő megvalósítására.
shadow