Alkalmazott mikrobiológia (BIB2206) gyakorlat

 2011/12 I. féléves

Biológia alapszak
Bioanalitikus szakirány
Alkalmazott mikrobiológia (BIB2206) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1

Alapvető laboratóriumi- és balesetvédelmi rendszabályok.
Klasszikus mikrobiológiai tenyésztési módszerek. Táptalajtípusok.  Az élelmiszer típusok jellegzetes minta-előkészítési módszerei.
 

 
2

Decimális hígítási sor. Mikrobaszám meghatározási típusok. Lemezöntéses módszer. Titer meghatározása.
Aerob, anaerob és fakultatív aerob és anaerob mikróba szám meghatározása lemez öntéses módszerrel pasztőrözött tejből, joghurtból, kefirből Kazein-pepton agaron.
 

 
3

A 2. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
 

 
4

Mezofil tejsavtermelő baktériumok számának meghatározása. Tejsavbaktériumok mennyiségi meghatározása MRS agaron határhígításos módszerrel tejtermékekből.
 

 
5

A 4. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése. Élesztő és penész szám meghatározás lisztből.
 
 

 
6

Az 5. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
 Maláta agaron. Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák számának meghatározása lisztfélékből.
 

 
7

A 6. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.Sütőipari termékek vizsgálata
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobaszám meghatározás TGE táptalajon.
 

 
 
8

Az 7. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
Sütőipari termékek vizsgálata
Penészszám meghatározása lemezöntés módszerrel. Szárított és nedves sütőélesztő életképességének vizsgálata.
 

 
9

A 8. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
Húsok és húskészítmények (baromfi, sertés) mikrobiológiai vizsgálata lemezöntés módszerével BPLS agaron.
 

 
 
10

A 9. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
Zöldségfélék, magvak és szárított gyümölcsök mikrobiológiai vizsgálata. Salmonella, E. coli jelenlétének kimutatása BPLS és ENDO agaron.
 

 
11

A 10. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
Fermentált élelmiszerek vizsgálata MRS agaron.
 
 

12

A 11. gyakorlat értékelése.
A baktériumok mennyiségének és minőségének vizsgálata az eredmények összehasonlítása, kiértékelése.
 

 
 
13

 
Félévzárás
 
Gyakorlati jegyek beírása
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit

1

Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
•2 db ZH eredménye: 40 pont (2x20 pont)
•a jegyzőkönyv ellenőrzése: 30 pont
•a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont).
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
 

Ajánlott irodalom:

Balázsy, Naár, Szováti, D. Tóth.: Mikrobiológiai gyakorlatok. Bessenyei kiadó, 2004.
 
shadow