Biokémia (BIB1210) gyakorlat

2011/12 I. féléves
Biológia alapszak
Biokémia (BIB1210) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1-2

Alapvető laboratóriumi- és balesetvédelmi rendszabályok, vegyszerhasználat.
 
A laboratórium eszközeinek és műszereinek ismertetése.
 
A gyakorlatok során használt eszközök átvétele
 

 
3-4

EPE ÉS EPESAVAK VIZSGÁLATA
 
II. 10. Az epe vizsgálata
- II.10.1. Epefesték reakció
                a., Gmelin-próba
                b., Szűrőpapír-próba
- II.10.2. Epesavak reakciói
                a., Pettenkoffer-reakció
                b., Felületi feszültségi próba
- II.20. A koleszterin kimutatása az agyban
                a., A Szalkovszkij-próba
 

 
5-6

FEHÉRJÉK I.
 
II. A fehérjék kvantitatív reakciói
- 1., Biuret-reakció
- 2., Xantoprotein-reakció
A fehérjék vizsgálata
- A fehérjék kisózása
- A fehérjék kicsapása alkohollal
- A fehérjék kicsapása nehézfémsókkal
- A fehérjék kicsapása ásványi savakkal
- A fehérjék kicsapása szerves savakkal
- Fehérjék tisztítása dialízissel
 

 
7-8

FEHÉRJÉK II.
 
- Fehérjék kvantitatív meghatározása Bradford módszerrel
 

9-10
 

Nukleinsavak előállítása és meghatározása – RNS hidrolizátum vizsgálata
 

 
11-12
- Glükóz-6-foszfát dehidrogenáz aktivitásának meghatározása búzából
 
 

 
13-14
Félévzárás − Zárógyakorlat
 
Zárthelyi dolgozat
 
A félév során használt eszközök átadása
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit

1

Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
•2 db ZH eredménye: 40 pont (2x20 pont)
•a jegyzőkönyv ellenőrzése: 30 pont
•a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont).
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
 

Ajánlott irodalom:

Balogh Á, Kalucza L-né (2004) Biokémiai laboratoriumi gyakorlatok, Kézirat
 
shadow