Környezeti kémia (KVM 1103) gyakorlat

 

2012/2013 I. féléves
Környezettan MA
Környezeti kémia (KVM 1103) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

 

2.

I. ZH.
A számítási feladatok megoldása az analitikai kémia témakörében
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

3.

II. ZH.
Ismeretlen vízminta foszfátion tartalmának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

4.

III. ZH
Ismeretlen vízminta Cr(III) és Cr(VI)-ion tartalmának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

5.

IV. ZH.
Brómkrezolzöld indikátor izobesztikus pontjának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával és ismeretlen oldat brómkrezolzöld koncentrációjának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

6.

V. ZH.
Ismeretlen vízminta kálium-ion tartalmának meghatározása láng emissziós spektroszkópiai módszerrel (FES).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

7.

VI. ZH.
Ismeretlen vízminta cink-ion tartalmának meghatározása láng atomabszorpciós spektroszkópiai módszerrel (FAAS).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

8.

VII. ZH.
Ismeretlen vízminta nyomnyi mennyiségű kadmium-ion tartalmának meghatározása grafitkemencés atomabszorpciós spektroszkópiai módszerrel (GFAAS).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

9.

VIII. ZH.
Cr(III) és Cr(VI) elválasztása és dúsítása elválasztástechnikai minta-előkészítési eljárásokkal
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

10.

IX. ZH.
Zöld növényi minták komponenseinek elválasztása vékonyréteg kromatográfiával. (TLC)
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

11.

X. ZH.
Ismeretlen minta etil-vanillin tartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

12.

XI. ZH.
Terepi mérőműszerek használata
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

13.

XII. ZH.
Hiányzások pótlása.

 

14.

A félév értékelése.

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 

 

shadow