Környezetminősítés és állapotértékelés (KVB1405) előadás

2011/2012 I. féléves
Környezetminősítés és állapotértékelés (KVB1405) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A környezetminőség alapvető összetevői.
 

2
Az ártalom, a károsodás, a mérgezés, ill. az értékek és a kockázat fogalma.
 

3
A környezetminőség alapvető összetevői. Sztatikus és dinamikus mutatók.
 

4

Az állapotfelmérések vizsgálati módszerei.
 

5

Az állapotfelmérések vizsgálati módszerei II.
 

6
Állapotfelmérés, folyamatban lévő üzem működésének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata
 

7
Állapotfelmérés, folyamatban lévő üzem működésének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata II
 

8
Az állapotfelméréssel szemben támasztott követelmények.
 

9
Természeti és környezeti hatásvizsgálatok és -tanulmányok.
 

10
Természeti és környezeti hatásvizsgálatok és –tanulmányok II
 

11
A környezet és a gazdaság trendjei a statisztika tükrében.
 

12
Az emissziók előrebecslésének adatigénye.
 

13
Összefoglalás
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon
A szemináriumokon kötelező részvétel
A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiadott témák feldolgozása, hallgatói előadása kiselőadás formájában és közös megbeszélése, értékelése.
Félév végén kollokvium, melybe beleszámít a szemináriumi teljesítmény
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:

Zárthelyi dolgozat értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·       
Ajánlott weboldalak:

 
  

shadow