Környezeti rendszerek komplex vizsg. IV. (KVB 1404) gyakorlat

2012/2013 I. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti rendszerek komplex vizsg. IV. (KVB 1404) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

 

2.

I. ZH.
Ismeretlen vízminta indirekt potenciametrikus analízise
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

3.

II. ZH.
Ismeretlen vízminta konduktometriás mennyiségi analízise
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

4.

III. ZH
Ismeretlen vízminta Fe(III)-ion tartalmának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

5.

IV. ZH.
Ismeretlen vízminta foszfátion tartalmának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

6.

V. ZH.
Ismeretlen vízminta nátrium-ion tartalmának meghatározása láng emissziós spektroszkópiai módszerrel (FES).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

7.

VI. ZH.
Ismeretlen vízminta kadmium-ion tartalmának meghatározása láng atomabszorpciós spektroszkópiai módszerrel (FAAS).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

8.

VII. ZH.
Ismeretlen vízminta nyomnyi mennyiségű ólóm-ion tartalmának meghatározása grafitkemencés atomabszorpciós spektroszkópiai módszerrel (GFAAS).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

9.

VIII. ZH.
Metilvörös indikátor izobesztikus pontjának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával és ismeretlen oldat metilvörös koncentrációjának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

10.

IX. ZH.
Elválasztástechnikai minta-előkészítési eljárások kivitelezése.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

11.

X. ZH.
Zöld növényi minták komponenseinek elválasztása vékonyréteg kromatográfiával. (TLC)
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

12.

XI. ZH.
Ismeretlen minta koffein tartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

13.

XII. ZH.
Hiányzások pótlása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

14

A félév értékelése

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 

shadow