Környezeti kémia II. (KVB 1204) gyakorlat T

2012/2013 I. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti kémia II. (KVB 1204) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

 

2.

I. ZH.
Térfogat-, tömegmérés, oldatkészítés
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

3.

II. ZH.
Keverékek elválasztása, adszorpciós és abszorpció
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

4.

III. ZH
Oldatok pH-jának meghatározása, sav-bázis indikátorok
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

5.

IV. ZH.
Különböző fémsók hidrolízisének vizsgálata
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

6.

V. ZH.
Puffer oldatok pufferkapacitásának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

7.

VI. ZH.
Csapadékok és komplex vegyületek képzése
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

8.

VII. ZH.
Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

9.

VIII. ZH.
Sósav mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

10.

IX. ZH.
Nátrium-hidroxid mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

11.

X. ZH.
Ismeretlen vízminta lúgosságának meghatározása sav-bázis titrálás
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

12.

XI. ZH.
Bemutató kísérlet
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

13.

XII. ZH.
Hiányzások pótlása

 

14.

A félév értékelése.

 
 
 
 
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Laboratóriumi segédletek I., Nyíregyházi Főiskolai jegyzet
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 

shadow