Környezetvédelmi jog és irányítás (KVB 1311) előadás

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak

Környezetvédelmi jog és irányítás (KVB 1311) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Alapvető jogi ismeretek
A jog a magatartás szabályozás eszköze, jellemzői, érvényességének feltétele, a magyar jogrendszer hierarchiája, Az állam feladatai, funkciói; A környezetvédelmi közigazgatás (szervezetrendszer, hatáskör, illetékesség), Hatósági jogalkalmazás

 

2.

Környezetvédelem, környezetvédelmi igazgatás
A környezetvédelem és a környezetvédelmi (köz)igazgatás elhatárolása; Az állam szerepe a környezetvédelmi közigazgatásban; A környezetvédelmi jogi szabályozás rendszere; A környezetvédelem alapelvei (környezetpolitikai, környezetvédelmi törvény szerinti alapelvek); Az állam, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervek alapvető környezetvédelmi feladatai

 

3.

Az egyes környezeti elemek védelmének jogi szabályozása: vízvédelem
Vizek mennyiségi védelme: vízgazdálkodás; Vizek minőségi védelme: felszíni vizek, felszín alatti vizek védelme; Vízminőségi kárelhárítás és a kármentesítés elhatárolása;

 

4.

Az egyes környezeti elemek védelmének jogi szabályozása: levegővédelem, talajvédelem, (termő)földvédelem
A levegő védelem jogi szabályozásának az alapfogalmai:levegőterhelés, légszennyezettség /imisszió; Levegővédelmi szempontból tiltott magatartások; Légyszennyező források meghatározása; A levegővédelem önkormányzati feladatai; Talajvédelem és a termőföld védelmének elhatárolása, Talajvédelem jogi szabályozása; Termőföldvédelem jogi szabályozása

 

5.

Az egyes környezeti elemek védelmének jogi szabályozása: élővilág és az élettelen környezet védelmének jogi szabályozása
Növényvédelem; állatok védelme; Az emberi testi és lelki egészséget biztosító jogi szabályozás vázlatos áttekintése; A természetvédelmi törvény ; Az épített környezet védelme

 

6.

A környezeti hatások jogi szabályozása: zaj, rezgés, hulladék, sugárzás; Környezeti kockázatok; Környezeti hatásvizsgálatok

 

7.

 1. Zárthelyi dolgozat: a környezetvédelmi jog és irányítás témaköreiből

 

8.

A környezetirányítás alapfogalmai
A környezet és a gazdaság kapcsolata; Környezetpolitika fogalma, jellemzői, fajtái; A környezethasználat állami irányításának eszközei;

 

9.

KIR
A környezetirányítási rendszerek jellemzői; A KIR bevezetésének alapvető követelményei, előnyei; A KIR általános modelljének értelmezése: környezetpolitika, tervezés, a rendszer bevezetése, működtetése, ellenőrzés,

 

10.

Környezetirányítási rendszerek működése
 A környezetirányítási rendszer bevezetésének lépései, a rendszer működése; Stakeholderek (a környezethasználat érdekeltjei), stakeholder-térkép elkészítése; A stakeholder menedzsment jellemzői, eszközei; A felsővezetés szerepe a KIR-ben,

 

11.

Környezet állapot értékelés, a környezet védelmi auditálás és a környezetvédelmi teljesítményértékelés elhatárolása

 

12.

A vállalatok társadalmi felelőssége: A Valóban Felelős Vállalat (CSR)
A vállatok társadalmi felelősségével kapcsolatos nézetek fejlődése; Mozgalmak a környezet védelme érdekében: Tisztább termelésért mozgalom; környezetbarát termék jelölés, tudatos fogyasztás; A fenntartható fejlődés elérése érdekében a globális- és a helyi környezetbarát gazdasági fejlődés kövtelményei

 

13.

2. Zárthelyi dolgozat a Környezetirányítás kérdéseiből

 
 
shadow