Terepgyakorlat (BIB2262)

 2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak

Terepgyakorlat (BIB2262)
Tematika és követelmények
 
 
hét

téma

Megjegyzés
1

Zempléni tájvédelmi körzet I. (Zemplén északi tömb: Fűzéri vár-szilikát sziklagyepek, Csatarét, Kis-Milic, Nagy-Milic, László-tanya, Bodó-rét, Sarjános, Hollóháza, Zsidó-rét, Füzér) állatvilágának vizsgálata.
 
2

Zempléni tájvédelmi körzet II. (Zemplén déli tömb: Kőkapu, Rostalló, Mlaka-rét, István-kút, Sólyombérc, Középhuta útvonal) állatvilágának vizsgálata.
 
3

Bátorligeti-ősláp, Bátori-legelő állatvilágának vizsgálata
 
4

Aggteleki Nemzeti Park (barlangi rövid v., közép túra, Jósvafő-Aggtelek útvonal) állatvilágának és élettelen természeti örökségének vizsgálata.
 
5

Hortobágyi Nemzeti Park (Szálkahalom, Kerek-erdő, Pásztorszállás) állatvilágának vizsgálata
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A terepgyakorlat 5 napos, a részvétel kötelező.
A félévi ellenőrzések követelményei:

Minden egyes nap az elvégzett feladatokat dokumentálni, illetve a megfelelő számításokat el kell végezni. Legkésőbb az elméleti vizsgáig 50 db saját készítésű állatfotó file-ként való leadása – fotópályázat.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

1
Az érdemjegy kialakítás módja:
Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.
Ajánlott irodalom:

K. Mullarney, L. Svensson, D. Zetterström, P. J. Grant: Madárhatározó. Park Könyvkiadó, Budapest, 2002.
 
Clutton-Brock, J.: Emlősök – Határozó kézikönyvek. Panemex, Grafo, Budapest, 2002.
 
Újhelyi P. A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója (Küllemi és csonttani bélyegek alapján). Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 1994).
 
Búvár zsebkönyvek
Ajánlott weboldalak:

 
 shadow