Makroinvertebrata ismeret (BIB2706) gyakorlat

 2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak, hidrobiológia szakirány

Makroinvertebrata ismeret (BIB2706) gyakorlat
Tematika és követelmények
 
hét

téma

megjegyzés
1

Az éves munka, tantárgyi sajátosságok bemutatása, felhasználható szakirodalom ismertetése, gyakorlati rész szervezése, eszközök ellenőrzése, összekészítése – esetleges megtisztítása.
 
2

Az előző félévben megtalált, illetve várható taxonok és fajok átismétlése (szivacsok, csalánozók, laposférgek, puhatestűek)
 
3

Az előző félévben megtalált, illetve várható taxonok és fajok átismétlése (gyűrűsférgek, rákok, kérészek, szitakötők, álkérészek)
 
4

Az előző félévben megtalált, illetve várható taxonok és fajok átismétlése (poloskák, bogarak, tegzesek, kétszárnyúak)
 
5

Mintavétel és gyűjtés a Leveleki-tó ki- és bevezető csatornájánál.
Az 5-6-7. gyakorlat tömbösítve kerül megtartásra.
6

Mintavétel és gyűjtés a Leveleki-tó ki- és bevezető csatornájánál.
 
7

Mintavétel és gyűjtés a Leveleki-tó ki- és bevezető csatornájánál.
 
8

A Leveleki-tónál begyűjtött minták vizsgálata – taxonok család szintű meghatározása.
 
9

Mintavétel és gyűjtés az Igrice mocsár ki- és bevezető csatornájánál.
A 9-10-11. gyakorlat tömbösítve kerül megtartásra.
10

Mintavétel és gyűjtés az Igrice mocsár ki- és bevezető csatornájánál.
 
11

Mintavétel és gyűjtés az Igrice mocsár ki- és bevezető csatornájánál.
 
12

Az Igrice mocsárban begyűjtött minták vizsgálata – taxonok család szintű meghatározása.
 
13

Jegyzőkönyvek ellenőrzése, a szükséges pótlások elvégzése
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlatokat az állatrendszertani laboratóriumban, illetve az Igrice mocsár és a Leveleki-tó környezetében végezzük. Maximum 3 hiányzás (3x2 óra) megengedett.
A félévi ellenőrzések követelményei:

Az előző félévben már gyűjtött és meghatározott taxonok, fajok felismerése, illetve az ezekhez kapcsolódó ismeretek.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:
A félév során zömében szóbeli (esetenként terepi) számonkérés történik, illetve a leadott jegyzőkönyvek értékelése. Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.
Ajánlott irodalom:
Kriska györgy: Vízi gerinctelenek. Élő Világ Sorozat, Kossuth Kiadó, 2004.
 
Kiss Ottó: Tegzesek (Trichoptera) Akadémiai Kiadó, Budapest 2003.
 
Móczár László: Rovarbölcsők. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987
Ajánlott weboldalak:

 
 shadow