Állatrendszertan (BIB 1207) elmélet

 2016/2017 II. félév

Biológia BSc

Állatrendszertan (BIB1207) előadás

Tematika és követelmények

 

Előadó: Dr. Hörcsik Tibor Zsolt

Nyíregyháza, 2015.február.25.

hét

téma

megjegyzés

1

Az állatvilág rendszerezésének alapelvei és módszerei. Rendszertani kategóriák, állattani nómenklatúra. A rendszerezés logikai műveletei. A faj alatti és faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan

 

2

Regnum Protista – Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora

 

3

Porifera, Cnidaria, Ctenophora

 

4

Platyhelminthes, Nemertinea, Entoprocta, Nematoda, Rotatoria, Acanthocephala

 

5

Mollusca

 

6

Annelida, Onichophora, Tardigrada

 

7

Arthropoda általános jellemzés – Arachnida, Crustacea

 

8

Arthropoda – Insecta I. (Ephemeroptera, Odonata, Mantoptera, Ensifera, Caelifera, Blattoptera, Heteroptera, Auchenorryncha)

 

9

Arthropoda – Insecta II (Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera)

 

10

Vertebrata – Cephalaspidomorphi, Chondrichthyes, Actinopterygii

 

11

Vertebrata – Amphibia, Anapsida, Diapsida

 

12

Vertebrata – Aves

 

13

14

Vertebrata – Mammalia

Összefoglalás

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon nem kötelező a részvétel.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A félév során kötelező ellenőrzés nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Számonkérés: jegymegajánlás hiányában szóbeli vizsga! (A záróvizsga tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallgatók jelentős része egyáltalán nem, vagy csak alig vizsgázik szóban az itt töltött idő alatt.)

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

Papp L. (szerk.) Zootaxonomia, Egységes jegyzet, Budapest, 1996.

Móczár L. (szerk): Állathatározó 1-2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

 

 

shadow