Intézeti TDK munkák

A Természettudományi és Informatikai Kar hivatalos TDK honlapja
 
Környezettudományi diákkör résztvevői
 
A Környezettudományi tehetséggondozó és kutató műhely programja
 
 
Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy a legtehetségesebb és leginkább motivált hallgatókat bevonjuk a Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézetében folyó kutató, valamint tananyag fejlesztő munkába. Ennek révén diákkörös hallgatóink olyan fontos kiegészítő készségeket sajátíthatnak el, illetve gyakorolhatnak be, melyre a hivatalos tanrenden belül nem nyílhat lehetőség. Ez a munka az általános szakmai műveltség fejlesztése mellett, olyan tudáshoz juttatja a hallgatókat, mely megalapozhatja későbbi tanulmányi előre menetelüket és erősíti majdani munkaerőpiaci pozíciójukat is. Környezettudományi Intézet oktatói ökológiai, környezet analitikai vizsgálatokat folytatnak, melybe a hallgatók bevonása a szakdolgozati rendszer mellett a diákkörökön keresztül folyik. A diákkör egyik legfontosabb tevékenysége, hogy bevonja a résztvevőket az Intézetben folyó talajökológiai és mikrobiológiai, valamint elemanalitikai vizsgálatokba. Jelenleg a Síkfőkút DIRT Project keretében folyó vizsgálatokban, valamint a Bükkábrányi bányarekultivációs területen folyó munkában vesznek részt. A diákköri tevékenység részeként olyan eszközök használatában is napi rutinná fejlesztett készségeket sajátíthatnak el (pl. folyadékkromatográfia, atomspektroszkópiai technika), melyekre a tanórákon és gyakorlatokon nem tudnak szert tenni.
A diákkörön belül folytatott munka másik szegmensét, az oktatási anyagok fejlesztése képezi. Fő célkitűzése a tananyag fejlesztésnek a környezet – és egészségtudatosság, illetve a fenntarthatóság koncepciójának bemutatása az iskolai oktatásban.
A fenti tevékenység kiegészítéseként olyan interaktív honlap létrehozásán is dolgozunk a diákkörös hallgatók bevonásával, amely a kémiai eredetű környezeti problémák okainak és következményeinek feltárásával foglakozik, segítve a felsőoktatásban tanuló, környezetvédelmi problémákkal foglalkozó hallgatók, valamint a felvételire készülő diákok felkészülését.
A program részeként a hallgatók hozzászokhatnak az önálló munkavégzéshez. A diákkörön belül, valamint a Karon működő diákkörökkel együtt szervezett beszámolók keretében pedig előadásokat tarthatnak munkájukról, mellyel prezentációs készségeiket is gyakorolhatják.
 
 
 
 

shadow