NYÁRI SZÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

NYÁRI SZÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

jelentkezési lap letöltése itt

A Nyíregyházi Egyetemen kollégiumi nyári szállás 2017. július 01-jétől – 2017. augusztus 31-ig igényelhető a Campus Kollégiumban. A nyári szállásigényhez szükséges nyomtatvány a Campus Kollégium honlapjáról letölthető: www.nye.hu/koli

 

Kérem, hogy a nyári szállásra vonatkozó igényeket 2017. június 26-ig a Kollégiumi Irodán (1. emelet 6. sz.) szíveskedjenek leadni, vagy aláírt, szkennelt formában a campus.kollegium@nye.hu címre küldjék meg. Tájékoztatom, hogy a határidőn túl érkezett kérelmeket nem áll módunkban elbírálni.

 

Azon hallgató vagy külső személy esetében, akinek 2016/2017. tanévi kollégiumi/térítési díj, szállásdíj tartozása áll fenn, és/vagy a tanév során fegyelmi eljárás indult ellene, a nyári szállásra vonatkozó igénye elutasításra kerül.

 

Kollégiumi elhelyezés a nyári időszakban: 2-es épület

ÁTKÖLTÖZÉS ügyintézése: 2017. július 03.–július 04. között 900 órától – 1500 óráig történik a Kollégiumi Irodában. 

 

Nyári szállásdíj összege:

-          Egyetemi hallgató (2 fő elhelyezése esetén):              16 000,- Ft/fő/hó

-          Egyetemi hallgató (1 fő elhelyezése esetén):               22 000,- Ft/fő/hó

-          Külsős személy (2 fő elhelyezése esetén):                   20 000,- Ft/fő/hó

-          Külsős személy (1 fő elhelyezése esetén):                   24 000,- Ft/fő/hó

 

Minden megkezdett hónap után a teljes szállásdíjat számítjuk fel. A július havi szállásdíj összegét beköltözéskor, az augusztus havi szállásdíj összegét pedig 2017. július 31-ig, augusztusi beköltözés esetén a beköltözéskor készpénzben kell befizetni a recepción. 

 

FÉRŐHELYÁTADÁS a nyári időszakban szünetel! 

 

shadow

FONTOS TUDNIVALÓK

 a 2017/2018. tanév kollégiumi jelentkezésről

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 2017. július 03-tól - július 31-ig (NEPTUN-ban)

ELSŐ ÉVES HALLGATÓK KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2017. augusztus 07-től -augusztus 15-ig (NEPTUN-ban)

Felsőbb éves és első éves hallgatók: KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2017. augusztus 16.

 --az eredmény közzététele: a kollégium honlapján neptun kód alapján

 

DEBRECENI EGYTEM hallgatói/KÜLSŐS KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2017. augusztus 07-től - augusztus 15-ig 

(külsős jelentkezési lapon)

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2017. augusztus 17.

-az eredmény közzététele: a jelentkezők e-mail-ben kapnak értesítést

shadow

Köszöntő

 

 Sok szeretettel köszöntjük a CAMPUS KOLLÉGIUM honlapján!

 

 

A Campus Kollégium a Nyíregyházi Egyetem szolgáltató szervezeti egysége.

Alapfeladata az Egyetemre felvételt nyert, az intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, első alapképzésben résztvevő hallgatók elhelyezése.

A Kollégium lakhatási lehetőséget, otthont, megfelelő tanulási és pihenési lehetőségeket nyújt a kollégium lakóinak. Sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a kollégium tagjai, választott életpályájukra alkalmassá váljanak és törekszik a kollégisták hivatástudatát növelni. Támogatja és segíti szakmai és általános művelődésüket, testedzésüket, szabadidejük tartalmas eltöltésére irányuló egyéni és főként közösségi tevékenységüket. Fokozott figyelmet fordít a kiemelkedő tehetségű és a hátrányos helyzetű lakóira. 

 

Név: Baloghné Asztalos Katalin
Beosztás: csoportvezető
Elérhetőség: asztalos.katalin@nye.hu 
Tel.sz.: 36/42/599-400/2808
(Kollégiumi Iroda 1. emelet 4. sz. iroda)
 
Név: Kotánszki Éva
Beosztás: igazgatási ügyintéző (egyetemi kollégista hallgatókkal kapcsolatos ügyek intézése)
Elérhetőség: kotanszki.eva@nye.hu
Tel.sz.: 36/42/599-400/2481
(Kollégiumi Iroda 1. emelet 4. sz. iroda)
 
Név: Orosz László
Beosztás: igazgatási ügyintéző (külsős kollégiumlakókkal kapcsolatos ügyek intézése)
Elérhetőség: orosz.laszlo@nye.hu
Tel.sz.: 36/42/599-400/2129
(Kollégiumi Iroda 1. emelet 6. sz. iroda)
 
Név: Nagy Roland
Beosztás: programozó, informatikus, hálózati üzemeltető
Elérhetőség: campus.informatikus@nye.hu | nagy.roland@nye.hu
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

shadow