Skip to Content

Önképzőkör old

Önképzőkörök a Nyíregyházi Főiskola AMKI Kémia Csoport gondozásában.

 

 

Tehetséggondozás, ahogyan mi csináljuk

Sarka Lajos

Nyíregyházi Főiskola TTIK AMKI Kémia Csoport 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b sarkal@nyf.hu

 

A Nyíregyházi Főiskola Kémia Tanszékének oktatói mindig nagy gondot fordítottak a tehetséggondozásra. A hallgatók a tudományos diákköri tevékenység keretei között sokrétű kutatómunkában vehettek részt. Ezen munkákból diákköri dolgozatok majd később szakdolgozatok születtek, melyeket nagy sikerrel mutattak be illetve védtek meg a megfelelő fórumokon. Mivel a tanszék oktatóinak egyik fő profilja a tanárképzés volt, ezért sok hallgató választotta a módszertani témákat. Részt vettek a tanítási stratégiák kidolgozásában, a különböző kísérleti eszközök valamint az új információ hordozók kifejlesztésében és azok alkalmazásának kidolgozásában. A főiskoláról kikerülve a tanári tevékenységük során is szívesen alkalmazták az új eszközöket és módszereket.

Az utóbbi két évtizedre visszatekintve azt figyelhetjük meg, hogy a csökkenő óraszámok, az iskolák és a családok rossz irányba változó anyagi körülményei, az oktatáspolitikai és a társadalmi elvárások gyakran nem egyező volta miatt lemaradó tanulók felzárkóztatása mellett egyre nagyobb szükség van a tehetségek felkutatására, tehetségük kibontakoztatásának elősegítésére. A jól képzett kollégák, érezvén a hiányosságokat, különböző módon próbáltak és próbálnak segíteni diákjaiknak.

Kezdetben lehetőség volt a szakkörök, (Kis Kémikus Baráti Körök) működtetésére, melyek legjobbjai körzeti, megyei majd országos versenyen mérhették össze tudásukat. Sajnos a szakkörök száma mára nagyon lecsökkent, így a kollégák többnyire önszorgalomból foglalkoznak a gyerekekkel.

A nyíregyházi gyerekeknek és kollégáknak úgy igyekszünk segíteni, hogy számukra kémia önképzőkört szervezünk a főiskolán, ahol az aktív, tapasztalt kollégák mellett a hallgatók is bekapcsolódhatnak a tehetséggondozó tevékenységbe. Ezeken a foglalkozásokon érdekes előadásokat hallhatnak a gyerekek a kémia aktuális kérdéseiről, majd laboratóriumi gyakorlatokon vehetnek részt. Ezeken a gyakorlatokon elsajátíthatják az alapvető laboratóriumi műveleteket, végrehajthatják azokat a kísérleteket, melyeket a tananyag is tartalmaz, de érdekes, a tananyagon túlmutató kiegészítő információkat is gyűjthetnek egyéb kísérletek elvégzése során. Évente négy alkalommal szervezzük meg ezeket a foglalkozásokat. Ősszel a nyolcadik osztályosoknak, tavasszal a hetedikeseknek. Ezen kívül a szaktanárok projektmunkát is végeztetnek a csoportjukkal, főként a saját tanulóikkal.

Természetesen nem csak a nyíregyházi kollégák végeznek tehetséggondozó tevékenységet. A „vidéki” kollégák munkáját úgy segítjük, hogy a rendszeres bázisiskolai továbbképzések, az alkalomszerű kísérleti bemutatók és a szintén rendszeres megyei versenyek megszervezésén túl, a tehetséges, versenyeken jól szereplő, érdeklődő tanulók számára egy hetes nyári szaktábort szervezünk. Ez a bentlakásos tábor lehetőséget nyújt a tanulók számára a nyári kikapcsolódás mellett a kémia rejtelmeibe való betekintésre. Itt elismert főiskolai oktatók, vezető tanárok és jól képzett kollégák tartanak előadásokat, vezetnek laboratóriumi gyakorlatokat, modelleztetnek, kutató munkát irányítanak. Ezen tevékenységek is hozzájárulnak ahhoz, hogy megyénkből minden évben többen eljutnak az általános iskolai országos kémiai versenyekre, de később, középiskolás korukban is sokan képviselik megyénket az OKTV illetve az Irinyi verseny különböző fordulóin.

Előadásomban a fent említett tehetséggondozó tevékenységet s a tehetséggondozó csoportunk által ehhez készített segédanyagokat kívánom bemutatni. A csoport tagjai közül kiemelném a jelenleg is aktív alapító tagok, Botfalusi Béláné, Kulcsár Katalin, Siklós Ádámné nevét, akik mellett még sok-sok segítő tanárkolléga nevét is felsorolhatnám.

Munkánkat teljes mértékben támogatja a Nyíregyházi Főiskola TTIK AMKI Kémia Csoport, valamint lehetőségei szerint többnyire pályázat útján a Megyei Pedagógiai Intézet, a TIT Jurányi Lajos Egyesület, Nyíregyháza Város Oktatási Bizottsága és az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány.