Skip to Content

Kémia

Oktatóink

Oktatott tárgyak
 
 A Kémia Tanszékről

A tanszéket 1967-ben alapították azzal a céllal, hogy kémia szakos tanárokat képezzen. Azóta a Kémia Tanszéken több mint 600-an szereztek kémia szakos tanári diplomát és ugyanennyi szakemberrel lett gazdagabb a magyar közoktatás és társadalom. Volt tanítványaink főként a Dunától keletre eső régiókban – elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében adják át tudásukat a tanulók generációinak vagy helyezkednek el szakemberként különböző laboratóriumokban.
 A képzésünk nappali és levelező tagozaton folyik és megfelel az országos képesítési követelményeknek. Ezen képzési formák értékeit 2006-ig úgy próbáltuk növelni, hogy bővítettük a kémiával szakpárban felvehető szakok számát (pl. matematika, biológia, technika, háztartásökonómia, földrajz, környezetvédelem, informatika, testnevelés, fizika, könyvtár, idegen nyelvek). 2006-tól a Kémia Tanszéken kémia alapszak (BSc képzés indult tanári és vegyész szakirányokkal.
 A Kémia Tanszék tanszékvezetői: Sárdi Béláné (1967-1975), Dr. Szabolcsi László (1975-1992), Hargitainé dr. Tóth Ágnes (1992-2000), Dr. Balogh József (2000-től). A tanszék oktatói, munkatársai voltak: Dr. Balogh Árpád, Mészáros Mihályné dr., Pappné dr. Szabó Erzsébet, Dr. Nagy Zsuzsa, Bachát Lászlóné, Dr. Litkei György, Dr. Dobos Antal, Dr. Kiss Ferenc, Dr. Vince György, Dr. Tar Imréné, Molnár Pálné, Laskainé Bodor Anikó, Csizmadia Imréné, Krizsanovszki Tiborné.
Fő kutatási irányzatok (témakörök)

Analitikai kémia (spektrofotometria, ionometria, extrakciós és kromatográfiás elválasztások, speciációs, környezeti és gyógyszeranalitika)

Kémiai szakmódszertan (tehetséggondozás lehetőségei, számítógépes oktatási fejlesztések)
Komplexkémia (ionasszociátumok cianinszínezékekkel, DTPA-MA ritkaföldfémek komplexek)
Anyagvizsgálat (NMR, MS, IR-szerkezetvizsgálat)
 
Kutatási területek

- A nehézfémek mint környezetszennyező ágensek határfelületi reakciói talajokkal és agyagásványokkal. (Hargitainé dr. Tóth Ágnes, Dr. Balogh József, Mészáros Mihályné dr.)
- A spektrofotometriai módszerek (elsősorban exrakciós) kifejlesztése, teljesítőképességének javítása bázikus (cianin) színezékek alkalmazásával. Ionszelektív elektródok kifejlesztése. (Dr. Balogh József).
- Bakteriális válaszok az oxidatív stresszre. Schizosaccharomyces Pombe sejtfalstruktúrája. (Pappné dr. Szabó Erzsébet).
- A modern kémia szakos tanárképzés feltételeinek összehasonlító vizsgálata a hazai és külföldi tapasztalatok alapján. (Dr. Nagy Zsuzsa, Hargitainé dr. Tóth Ágnes, Mészáros Mihályné dr., Sarka Lajos).
- Neutronindukált magreakciók differenciális és integrális hatáskeresztmetszeteinek vizsgálata. (Dr. Dóczi Rita).

Tudományos együttműködések

1. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Izotóptechnikai és Izotópalkalmazási Tanszék, Debrecen.
2. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Talajtani Tanszék, Debrecen.
3. Bogatszkij Fizikai-Kémiai Kutató Intézet, Odessza, Ukrajna.
4. Ungvári Állami Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék, Ungvár, Ukrajna
5. University of Guelph Department of. Chemistry and Biochemistry, Canada.
6. Kossuth Lajos Tudományegyetem Genetika Tanszék Debrecen.
7. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Kémia Szakmódszertani Csoport, Debrecen.
8. Veszprémi Egyetem, Föld- és Környezettudományi Tanszék.