Skip to Content

Kémia tanári mesterszak

                                                 Tanári mesterszak        
                                                     Kémiatanár szakképzettség        
                                                   Mintatanterve (2 féléves, 60 kredit)        
                                               2010/2011. tanévtől        
                       
Kémiatanár szakmai-diszciplináris egység tantárgyai (30 kredit)                    
                       
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve
Ea. Gy. Labor 1 2
                       
Kötelező szakmai tantárgyak (10 kredit)                      
A kémia története ,  filozófiai és társadalmi vonatkozásai KEM1205 2 0 0 K 2 Dr. Dezső Gergely   x  
Anyagtudomány  KEM1206 2 0 0 K 2 AM Dr. Jekő József   x  
Bioorganikus kémia 1.  KEM1107 1 0 0 K 2 AM Prof. Dr. Dinya Zoltán   x  
A kémiai kutatás gyakorlata KEM1209 0 0 2 G 2 AM Prof. Dr. Dinya Zoltán     x
Érettségi és versenyfeladatok kémiából  KEM1110 0 2 0 G 2 BI Dr. Vincze György   x  
                       
Kémia szakmódszertani tantárgyak (7 kredit)                      
A kémia tanítása  KEM1111 2 0 0 K 3 KT Dr. Vallner Judit   x  
A kémia tanítása gyakorlat 1.  KEM1212 0 0 2 G 2 KT Dr. Vallner Judit   x  
A kémia tanítása gyakorlat 2.  KEM1113 0 0 2 G 2 KT Dr. Vallner Judit   x  
Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai (11 kredit)*                      
Szerkezet és anyagvizsgálati módszerek  KEM2115 2 0 0 K 2 AM Dr. Jekő József   x  
Preparatív szerves kémia  KEM2116 0 0 4 G 3 AM Dr. Jekő József   x  
Műszeres analitikai labor  KEM2117 0 0 4 G 3 AM Prof. Dr. Balogh József   x  
Alkalmazott kémia 2. KEM2218 2 0 0 K 3 Dr. Dezső Gergely     x
Vízkémia  KEM2219 2 0 0 K 2 AM Prof. Dr. Balogh József   x  
Zöldkémia  KEM2220 1 0 0 K 2 Dr. Dezső Gergely   x  
Környezeti kémia 1.  KEM2121 0 1 0 G 1 KT Dr. Kiss Ferenc   x  
A fenntarthatóság KEM2122 0 1 0 G 1 KT Dr. Kiss Ferenc     x
Fizikai kémiai labor KEM1404 0 0 4 G 3 AM Hargitainé dr. Tóth Ágnes     x
Fizikai kémia 3.   KEM1203 2 0 0 K 4 AM Hargitainé dr. Tóth Ágnes   x  
Mindennapi élet kémiája  KEM2224 2 0 0 K 3 AM Dr. Jekő József   x  
Számítógépes szimulációk módszertana KEM2225 0 1 0 G 1 FI Dr. Szolnoki Attila János     x
Természettudomány angolul  KEM2126 0 1 0 G 1 AM Dr. Molnár Mónika     x
                       
Szabadon választható ("C" típusú) tantárgyak (2 kredit)                      
                       
Szakképzettségi zárószigorlat KEM4000 0   0 S 0 AM Prof. Dr. Balogh József     x
                       
                       
A pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai                      
Kötelezően teljesítendő (10 kredit)                      
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve
Ea. Gy. 1 2
Iskola és társadalom TKM1003 1 0 K 2 TK Dr. Brezsnyánszky László     X
Szakmai önismeret TKM1013 0 2 Mai 2 TK Dr. Margitics Ferenc   X  
Differenciált tanulás-szervezés TKM1016 0 2 G 2 TK Dr. Szabó Antal   X  
Együttnevelés * TKM2100 0 2 G 2 TK Dr.Margitics Ferenc     X
Multikulturális nevelés * TKM2101 0 2 G 2 TK Bodnárné dr. Kiss Katalin     X
Önszabályozó tanulás pszichológiája ** TKM2012 0 2 G 2 TK Dr.Bóta Margit     X
Digitális pedagógia ** TKM2112 0 2 G 2 TK Dr.Dráviczki Sándor     X
Megjegyzés:  * TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül az adott félévben meghírdetett tantárgyat kell teljesíteni                            
                     ** TKM2012 és TKM2112-ből az adott félévben meghírdetett tantárgyat kell teljesíteni                      
 "C" típusú tantárgyak                       
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve
Ea. Gy. 1 2
Az erőszak pszichológiai kérdései  TKM3000 0 2 G 2 TK Vassné dr. Figula Erika   X X
Intellektuális képességek és társas hatékonyság TKM3001 0 2 G 2 TK Barcsa Lászlóné dr.   X X
A személyiség-fejlődés és viselkedési zavarok TKM3002 0 2 G 2 TK Barcsa Lászlóné dr.   X X
Nemi szerep és szexualitás TKM3003 0 2 G 2 TK Barcsa Lászlóné dr.   X X
                     
Összefüggő szakmai gyakorlat, teljesítendő 20 kredit                    
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve
Ea. Gy. 1 2
Felkészülés a tanításra és az óra elemzése KEM 0001 0 2 G 2 TK Dr.Czeglédy István     X
Tanítás KEM 0002 0 3 G 4 TK Dr.Czeglédy István     X
Blokkszeminárium TKM0003 0 1 Mai 2 TK Dr.Czeglédy István     X
Tehetségfejlesztő gyakorlat TKM0004 0 1 G 2 TK Dr.Czeglédy István     X
Hátránykompenzáló gyakorlat TKM0005 0 1 G 2 TK Dr.Czeglédy István     X
Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken TKM0020 0 2 Mai 3 TK Dr.Czeglédy István     X
Portfólió készítése TKM0010 0 2 G 5 TK Dr.Czeglédy István     X
Levelező képzésben a konzultációs óraszám a heti kontakt óra 30%-a