Tudományos tevékenység

A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar kiemelt szerepet tulajdonít az oktatók tudományos teljesítményének megjelenítésére. A Kar fiatal kora ellenére minősítettségben és tudományos aktivitásban számos hazai egyetemet megelőz, a gazdasági főiskolák rangsorában egyértelműen dobogós helyen szerepel. A hosszú évek tudatos, rendszerszemléletű építkezését jól mutatja, hogy amíg 2008-ban az oktatóink csupán 51%-a rendelkezett tudományos minősítéssel, addig 2011-re ez az arány 65%-ra emelkedett, ezzel párhuzamosan valamennyi, tudományos minősítéssel még nem rendelkező főállású oktatónk PhD képzésben vesz részt. Az elmúlt három évben 13 kollégánk szerezte meg doktori címét a közgazdaságtudományi szakterülettől az élelmiszergazdaságon át a szociológiáig bezáróan. Elismerésünk jeleként kétévente az újonnan fokozatot szerzett oktatóink tudományos téziseit összefoglalva kiadjuk „A téziseken túl” című sorozatkötetben. Munkatársaink az ERASMUS program keretin belül az oktatói mobilitást kihasználva számos külföldi intézményben tartanak előadásokat, vállalnak részmunkaidős oktatást. Mind több külföldi előadó látogat el hozzánk és tart idegen nyelven szakmai előadásokat, mert úgy ítélik meg, hogy a nálunk folyó képzés és kutatás nemzetközileg is elfogadott.

Az oktatóink tudományos potenciálját jól tükrözi, hogy rendszeresen publikálnak, részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, ahol számot adnak legújabb kutatási eredményeikről. 10 éve minden év novemberének első felében a Kar a Magyar Tudomány Ünnepének házigazdája, ahol külső és belső oktatóink plenáris- és szekcióüléseken osztják meg tudományos gondolataikat az érdeklődőkkel. Az Inventárium, mint a Kar hivatalos folyóirata 2000-től nyolc éven át adott helyet a hazai tudományos életnek és lehetőséget munkatársaink, hogy tudományos teljesítményeiket bemutassák. 2009-től a központi kiadványunk megújult, szellemében, formájában és tartalmában megfrissült, Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények címen jelenik meg évente két alkalommal, melyhez egy idegen nyelvű kiadvány is társul. Törekvéseinket siker koronázta, 2010 őszén a Magyar Tudományos Akadémia a folyóiratot bejegyezte, lektorált kiadványként tartja nyilván. A lap szerkesztőbizottsága, nemzetközi tanácsadó testülete mind olyan garanciát jelentenek, melyre építkezünk a tudományos elismertségünk fokozásában.

A Karon két kutatócsoport segíti az intézetekben és tanszékeken folyó kutatások koordinálást, melyekre a mesterképzések szakmai hátterét alapozzuk. A kelet-európai kutatások a fővároson kívül kizárólag a Nyíregyházi Főiskolán találhatóak meg a Kelet- és Közép-európai Kutató Központban, amely elsődlegesen a Kar oktatóira alapozza tudományos aktivitását. Oktatóink a norvég pályázatban, a Mobiage, a HURO pályázatokon is részt vesznek, kutatásaikat nemzetközi szintre emelik, így növelve szakmai hírnevünket a határokon túl is.

 Kari vezetés
 
 
 

 

shadow