A csoport munkatársai

 

Intézetigazgató: 

 

 

 

 

 

Dr. Kerülő Judit (1956)

oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató, főiskolai tanár (C.Sc. 1999) 

 

Iroda:

A220

Tel.:

(42) 599-400/2194

Fogadóóra:

hétfő

péntek

szombat           

15.30 -17.00  12.00 - 13.00

12.00 - 13.00

e-mail: kerulo@nyf.hu

 

Adatlap, Publikáció 

 

Kutatási területe

Az oktatási hátrányok reprodukálási folyamat, az oktatási integráció megvalosulásának tapasztalatai, szegénység és hátrányos helyzet.

 

 

 

Oktatók: 

 

 

 

Bajusz Bernadett (1981)

főiskolai tanársegéd

 

Iroda:

A237

Tel.:

(42) 599-400/2016

Fogadóóra:

hétfő

kedd          

09.00-10.00 

11.00-12.00

10.00-11.00

 

e-mail: bernadett.bajusz@gmail.com

 

Adatlap, Publikáció

 

Kutatási területe

A magyar neveléstudomány debreceni pedagógiai műhely kutatáshoz kapcsolódik, amelyben a Debreceni Egyetemen a tanárképzési feladatok ellátása érdekében foganatosított intézkedéseket mutatjuk be 1924 és 1984 között. Ezen időszak alatt lényegében három – egymás után létező – intézmény vállalta az egyetemi tanárképzési funkció ellátását, a Tanárképző Intézet 1936 és 1949 között, majd a Tanárképző Tanács 1958 és 1962 között, illetve a Tanárképzési Bizottság 1966-tól. Doktori disszertációmban Kelemen László tevékenységét kívánom bemutatni, amely kapcsolódik tanárképzési rektorhelyettesi funkciójához, valamint az OTTKT hatos sz. kutatási főirányához, azaz a pedagógusképzés korszerűsítését célzó kutatássorozathoz.

 

 

 

 

  

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra (1980)

főiskolai adjunktus

(Ph.D. 2011)

 

Iroda:

A210

Tel.:

(42) 599-400/2545

Fogadóóra:

 hétfő

 kedd

1230-14.00

15.30-16.00

09.30-10.00

e-mail:  barabasne@nyf.hu

Adatlap, Publikáció

 

Kutatási területe

Szenvedélybetegségek és szocializációs problémák veszélyeztetett és hátrányos helyzetűek, valamint a munkanélküliek körében.

 

 

 

 

 

 

Dr. Drabancz M. Róbert (1965)
főiskolai docens (Ph.D. 2007)

 

Iroda:

A217

Tel.:

(42) 599-400/2532

Fogadóóra:

hétfő

kedd

09.30-10.30

09.30-10.00

e-mail: drabancz@nyf.hu

 

Adatlap, Publikáció

 

Kutatási területe

19-20. századi magyar kultúra és politika világa, különös tekintettel a kultúrpolitika eszmetörténeti dimenzióira. A magyar művelődéstörténet és a mozgókép kapcsolata és társadalomtörténeti rendszerei.

 

 

 

  

 

Dr. Holik Ildikó Katalin (1976)

főiskolai docens (Ph.D. 2007)

Iroda:

A218

Tel.:

(42) 599-400/2285

Fogadóóra:

 

 

 

e-mail: holiki@nyf.hu

 

Adatlap, Publikáció

 

Kutatási területe

A pedagógus- és andragógus képzés elméleti összefüggései és gyakorlati kérdései, helyzete, lehetőségei, perspektívái.

 

 

 

 

 

 Dr. Nagy Edit (1967)

főiskolai docens
(Ph.D. 2008)

 

Iroda:

A216

Tel.:

(42) 599-400/2225

Fogadóóra:

hétfő

12.00 -14.00
 

e-mail: nagyed@nyf.hu

 

 Adatlap, Publikáció

 

Kutatási területe

Kutatási területem a magatartástudományok területéről származik, megegyezik a disszertációm területével. A krónikus munkahelyi stressz jelentőségét vizsgálom, a segítő foglalkozást végző szakemberek körében. Kutatási eredményeim, azt támasztják alá, hogy a burnout prevencióban meghatározó szerepe van a családi kommunikáció asszertivitásának.

 

 

 

 

 

Nagy Péter Kristóf (1980)

főiskolai tanársegéd

 

Iroda:

A215

Tel.:

(42) 599-400/2569

Fogadóóra:

hétfő
kedd
   

09.00 -10.00
08.00 -09.00

 

e-mail: nagykristof@gmail.com

 

Adatlap, Publikáció

  

Kutatási területe

Az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló hallgatók/diákok internet-használati szokásainak vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy a különböző típusú képzésekben résztvevő hallgatók között milyen eltérések figyelhetőek meg e szokásaik tekintetében. A felmérést középiskolai (gimnáziumi, illetve szakközépiskolás) diákok, valamint főiskolai hallgatók körében kívánom elvégezni.

 

 

 

 

Nyilas Orsolya (1975) főiskolai tanársegéd

 

 

Iroda:

A237

Tel.:

(42) 599-400/2016

Fogadóóra:

 

 

 

e-mail:  nyilaso@nyf.hu

 

Adatlap, Publikáció

 

Kutatási területe
A roma felnőttképzés az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ képzései alapján.

 

 

 

 

 

Dr. Szilágyi Barnabás (1970)

főiskolai docens (Ph.D. 2009)

Iroda:

A215

Tel.:

(42) 599-400/2569

Fogadóóra:

kedd
péntek

14.00-16.00

8.00- 9.00

e-mail: szilagyi.barnabas@gmail.com 

 

Adatlap, Publikáció

 

Kutatási területe

A szervezeti kultúra, dolgozói elégedettség, motiváció, dolgozói attitűdök témakörére irányulnak. Kutatómunkám kapcsolódik a minőségügy területéhez, különösen az elégedettség vizsgálatok kapcsán.

 

 

 

 

 

Vitál Attila (1970)

főiskolai adjunktus

Iroda:

A219

Tel.:

(42) 599-400/2237

Fogadóóra:

szerda

csütörtök

15.30 -16.30

10.00 -11.00

e-mail: vitala@nyf.hu
 

 

Adatlap, Publikáció

web: www.vitalattila.hu
 

Kutatási területe

Lakhatási szegénység, háztartási adósságkezelés, szociális segélyezés, önkormányzati szociálpolitika, szociális szolgáltatásszervezés.

 

 

 

Óraadók 

  

 

 

Dr. Albert József

 

 

Iroda:

A221

Tel.:

(42) 599-400/2196

e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marsi Edit

 

 

Iroda:

A214

Tel.:

(42) 599-400/2196

e-mail:

drmarsiedit@chello.hu

   
 

 

 

 

 

 

 

Mayer József

 

Iroda:

A214

Tel.:

(42) 599-400/2196

Fogadóóra:

szerda

13.00-15.00

e-mail:

 

mayer.jozsef@ofi.hu

 

 

 

 

 

 

Dr. Mádi Sarolta

 

 

Iroda:

A220

Tel.:

(42) 599-400/2196

e-mail:

madi.sarolta@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Mezősi Pál

 

Iroda:

A221

Tel.:

(42) 599-400/2196

Fogadóóra:

hétfő

14.00 -16.00

e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szathmáryné Sipos Ildikó

 

Iroda:

A217

Tel.:

(42) 599-400/2196

Fogadóóra:

 

 

e-mail:

 

 

siposildiko1956@freemail.hu 

 

 

 

 

 

 

Tóth Mária

intézeti adminisztrátor

Iroda:

A 221

Tel.:

06-42/599-400/2196
06-42/599-463

e-mail:

tothm@nyf.hu 

 

 

 

 

 

 

shadow