Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Intézet bemutatkozása

 

 

 

 

A nemzetközi kapcsolatok /tanulmányok/ szakos multidiszciplináris társadalomtudományi képzésnek Magyarországon a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéknek, illetve az újonnan alakult Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Intézetnek vannak a legrégebbi hagyományai. A szakot ugyanis a Nyíregyházi Főiskola alapította 1997-ben. A nyíregyházi szakalapítás után indult el a képzés az ország különböző egyetemein és főiskoláin.
Az Intézeten olyan multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkező szakemberek képzése folyik, akik magas szintű nyelvtudásukra, továbbá diplomáciai, jogi, közgazdasági, politológiai, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, számítástechnikai ismeretekekre támaszkodva képesek sokrétű nemzetközi kapcsolatok kialakítására, a multinacionális cégeknél folyó munka koordinálására, az európai integrációból fakadó szakmai feladatok ellátására, valamint a legmagasabb szintű diplomáciai tevékenységben való részvételre is. A Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Intézeten alapképzés /BA/, illetve mesterképzés /MA/ folyik, illetve az Intézet gazdálkodik a főiskolán oktatott politikatudományi tárgyak oktatásáról.
 
Az Intézet kétoldalú szerződések eredményeként széleskörű oktatói és hallgatói mobilitást valósít meg Európa számos felsőoktatási intézményével.
Magyarországon a „nemzetközi tanulmányok szaknak” a Corvinus Egyetem mellett a Nyíregyházi Főiskolán vannak a legrégebbi hagyományai. Intézményünkben a mesterképzés igen komoly szakmai-tudományos háttérrel rendelkezik. A tanárok 100%-os tudományos minősítettsége mellet a szak vezetője egyetemi tanár. Rajta kívül még egy egyetemi tanár és két magántanár oktatja a hallgatókat.
A szak erőssége a nyelvi oktatás is, tizenegy tárgy oktatását angolul végezzük, illetve több tárgy más idegen nyelven való konzultálását is el tudjuk végezni. A magas színvonalú képzést segíti a "Kultúrdiplomáciai és Civilizációs kutatások Kutatócsoport", valamint a Kelet-Közép-Európai Kutató Központ. A Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Intézet a kultúrdiplomáciai kutatások és oktatás egyik hazai és nemzetközi központja. Fontos kutatások folynak a kisebbségek területén, illetve az Európai Unió vonatkozásában.
 
A mester szakon a hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak a megértésére és a diplomáciai munkakörök betöltésére. Tanulmányaik befejezésével diákjaink olyan tudás birtokába jutnak, amely megteremti az alapokat a doktori képzésben való részvételre.
 
 
 
 
 
 
 
Nyíregyháza, 2012. szeptember 7.
 
Tisztelettel
 
Dr. N. Szabó József
mb. intézetigazgató

 

shadow