Küldetésnyilatkozat

A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának küldetésnyilatkozata

 

A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara a gazdasági és társadalomtudományi felsőoktatás, kutatás központja és koordinátora Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Küldetésünk összhangot mutat a megyei önkormányzat által deklarált prioritásokkal, így vállaljuk a regionalitás, a megyebeli integráció, a határokon átívelő kapcsolatok kiépítését, fenntartását. Célunk elérése érdekében szerteágazó együttműködési rendszert alakítottunk ki a megyebeli vállalkozásokkal, a hozzájuk kapcsolódó gazdasági és szociális ágazatokkal, így segítve a környezet és a vidék fejlesztését Kelet-Magyarországon, a magyarok lakta szomszédos országokban, valamint a nemzetközi gazdasági, kulturális és szakmai életben egyaránt. Tevékenységünk szolgálja a magyar gazdaság és társadalom fejlődését, nemzetközi hírnevének erősítését, új, a XXI. század igényinek mindenben eleget tevő értelmiség létrejöttét.

 

Mindezek érdekében a Kar a jogelőd intézmények hagyományainak felvállalásával arra törekszik, hogy:

1. a hallgatói számára értékes, korszerű tudást, modern gondolkodást, versenyképes diplomát nyújtson;

2. képzési szerkezetében kiemelt szerepet kapjon a magas színvonalú alap- és mesterképzés, a szakirányú továbbképzés; bővüljön a multidiszciplináris programok, az idegen nyelven is hozzáférhető képzések és az élvonalbeli külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések kínálata;

3. világszínvonalú, a komplex társadalmi kihívásokra válaszolni képes, a megoldandó társadalmi és technológiai problémákra koncentráló kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet folytasson, az európai mezőnyben is ismert, elismert versenyképes Kar legyen;

4. hatékony tehetséggondozást alakítson ki és működtessen; vonzó oktatási és kutatóhelyi környezetet hozzon létre;

5. értékalapú és hatékony kapcsolatot alakítson ki szűkebb és tágabb környezetével, így teremtve meg a régió egyik tudásközpontját.

 

Intézményünk a tudomány művelése és oktatása során hasznosítja a gazdálkodás- és társadalomtudomány területek terén elért eredményeket, a fenntartható gazdasági fejlesztés alapelveit, a nemzeti és nemzetközi szellemi előrehaladást az egyetemes tudás érdekében. Elkötelezettek vagyunk az európai integráció értékrendje iránt, és munkánkkal hozzájárulunk a fenntartható gazdaság nemzetközi fejlődéséhez, a környezet megismerésének, megóvásának és hatékony használatának tudományos megalapozásához.

 

Karunk az alapfeladatok magasabb színvonalú ellátása, küldetésének teljesítése érdekében széles körű, nyitott és kölcsönös tudományos előnyökön alapuló kapcsolatrendszert tart fenn az oktatás és kutatás valamennyi területén a hazai és nemzetközi tudományos élet más szervezeteivel, intézeteivel, továbbá profit és nonprofit szervezetekkel.

shadow