Gazdaságelméleti Intézeti Tanszék

 

Az tanszék bemutatása

 

Az intézet 2012. július 1-én alakult a jogelőd Közgazdasági és Logisztikai Tanszék, valamint a vezetés és Humántudományi Tanszék egyesülésével.
Az intézet két szakmai csoport keretében végzi munkáját, a Közgazdasági és Logisztikai Csoportban és a Marketing és Menedzsment Csoportban.
Az intézetben 10 főállású, 2 félállású és 4 óraadó kolléga dolgozik. Évente mintegy 25-30 gyakorlati szakember külső konzulensként segíti a szakdolgozók munkáját.
Az intézet fő profilja a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karán a közgazdasági, logisztikai, valamint a marketing és kereskedelmi tárgyak oktatása. Az intézet a közgazdasági tárgyak oktatásával segíti a Műszaki és Mezőgazdasági Karon a mérnökképzést, a Pedagógusképző Karon a tanárképzést és tanítóképzést.
Több szakirány, így a logisztika, és a piactervezés gazdája.
Az intézet vezeti a Logisztikai műszaki menedzserasszisztens, a Kereskedelmi szakmenedzser és az Üzleti szakmenedzser FSZ képzést. Szakfelelőse a Mérnök-közgazdász, Logisztikai és szállítmányozási menedzser, Regionális szakközgazdász, Marketingszervezetek irányítása szakközgazdász, valamint a Diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens képzésnek.
Az intézetben dolgozó kollégák tantárgyfelelősei, a kar BSc és MSc képzésein oktatott tantárgyaknak.
Az intézetben működik a 2011-ben alakult Logisztikai Kutatócsoport. Az intézet ad helyet a Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Bizottsága Logisztikai Kutatócsoportjának.
A kollégák több mint 90%-a minősített. Több doktori iskolában tagok, illetve részt vesznek azok munkájában. Rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi konferenciákon előadóként. Többen, országos tudományos periodikákban szerkesztőbizottsági tagok. Rendszeresen szakmai lektorként működnek közbe tanulmányok és könyvek megjelenésében.

 

shadow