Politológia és szociológia Tanszék

 

A Tanszék 1992-ben jött létre. Célunk korszerű politikatudományi alapismeretek nyújtása, melyek segítségével áttekinthetővé válnak a hallgatók számára az alapvető társadalmi-politikai folyamatok, fejlődik a demokrácia-érzékenységük, képesek lesznek a helyi közvélemény és közélet formálására. A kétciklusú képzésben törzsanyagként szerepelnek a tanszék által tanított, alább ismertetett tárgyak. Az alapképzés mellett a tanszék részt vesz a nemzetközi tanulmányok, a kommunikáció, valamint a tanító ember és társadalom szakos hallgatók szakképzésében, továbbá a felsőfokú szakképzésben. A tanszéknek 2 főállású oktatója és 1 részmunkaidős ügyintézője van.

shadow