Minőségirányítás

A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar minőségbiztosítási rendszerének működtetésével célunk a magas színvonalú oktatási, kutatási tevékenység biztosítása, a hallgatók, az oktatók, a dolgozók, valamint a végzett hallgatók alkalmazói, a Karral kapcsolatban álló szervezetek, intézmények, partnerek megelégedettségének fokozása az igényeik maximális kielégítése mellett. Fő elvünk a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett. Minden lépésünkben és döntésünkben arra törekszünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten magas, egyenletes színvonalú munkát és kiszámítható jövőt biztosítsunk a Karral kapcsolatban állóknak. A minőségi munka csak folyamatos ellenőrzés mellett, állandó megújulásra építkezve, a valós és reális véleményeken alapuló visszacsatolás alapján képzelhető el. Tudjuk, hogy a sikerért, a minőségi elismerésért minden nap, minden percben keményen meg kell dolgozni, ezért a fejlesztésekkel nem állunk meg, a megkezdett munkát tovább folytatjuk, hogy minél tökéletesebb képet kapjunk önmagunkról, az itt folyó képzésekről, az oktatók munkájáról, a kari vezetésről. Hisszük, hogy a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett csak akkor képzelhető el, ha tisztában vagyunk önmagunkkal és a rólunk alkotott képpel.

A Karunkon folyó képzés színvonalára, hallgatóink elégedettségére vonatkozóan több független szervezet is készített felmérést. Kiemelendő eredménynek tekintjük, hogy a Heti Világgazdaság című lap által a magyar felsőoktatási intézmények oktatási teljesítményéről az elmúlt években készített felmérés alapján Karunk a gazdasági és társadalomtudományi képzéseknél előkelő helyen szerepelt, a Nyíregyházi Főiskolán lévő dobogós képzések közül kettő nálunk van. A lap által készített felmérésben a hallgatók és az oktatók kiválóságát mérték.

Felmérésekkel, kérdéssekkel nem csak külső független szervezetek foglalkoznak, hanem mi önmagunk is végzünk folyamatos minőségellenőrzést. A kérőíves felméréseink egyaránt kiterjednek a képzésben résztvevőkre és a végzettekre. Ehhez az adatszolgáltatás önkéntes és papír alapon zajlik a teljes anonimitás biztosítása mellett. Az adatok rögzítése - zárt rendszerben - nem akadémiai dolgozók bevonásával történik. Kiértékelés során az átlagok mellett a kritikus, veszélyes pontok felderítésére is törekszünk. Célunk a hiteles kép feltárása, az oktatás színvonalának emelése, az oktatói attitűd vizsgálata, a képzéseinkről alkotott vélemények változásának nyomon követése.

Kari vezetés

shadow