Letöltések

FOGLALKOZTATÁSI TERVEK A 2016/17-ES TANÉV I. FÉLÉVÉRE

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - AKTUALITÁSOK

Gyakorlati napló

ÓRARENDEK A 2016/17-ES TANÉVRE:

MINTATANTERVEK A 2015/16-OS TENÉVTŐL KEZDŐDŐEN:

Gazdálkodási és menedzsment alapszak
Gazdálkodási és menedszment FSZ
Turizmus- és vendéglátás alapszak
Turizmus- és vendégláétás FSZ
Mérnök közgazdász
Település- és területfejlesztési menedzsment szak

 

 

A TDK DOLGOZAT

TDK FELHÍVÁS 2016/17. I. félév
A TDK dolgozat tartalmi és formai követelményei
 
Hogyan készítsünk sikeres TDK dolgozatot

Hallgatói nyilatkozat
K
onzulensi nyilatkozat
TDK dolgozat átvételi elismervény

 

Szakdolgozattal kapcsolatos információk:

SZAKDOLGOZAT TÉMA 

SZAKDOLGOZAT ÚTMUTATÓ (GTI) PDF:

Szakdolgozati útmutató -szakirányú továbbképzési szakokon

NYOMTATVÁNYOK (PDF):

 
 
 
 
 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK (PDF):

 
 
 
 
 
 
Időrendi útmutatók:

 - 2016/17-es tanév  időrend
 - Duális képzés idörend

 

 

 

 

shadow