Oktatók kutatási területei

A Turizmus és Földrajztudományi Intézet oktatóinak kutatási területei
 
 
Prof. dr. Hanusz Árpád
 
Turizmus terület:
-          Hazánk turizmusának fejlesztési lehetőségei.
-          Egy-egy kistérség, megye vagy régió turizmusfejlesztési lehetőségei
-          Turisztikai Desztinációk komplex vizsgálata
-          TDM szervezetek működési tapasztalatai.
 
Társadalomföldrajzi terület:
-          Hátrányos gazdasági területek felzárkózási lehetőségei.
-          Turizmus és gazdaság kapcsolata
-          Magyarország iparszerkezeti átalakulása
-          A magyar agrárium erőforrásai
-          Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok
 

 
Dr. Kókai Sándor
-          Népesség- és településföldrajz
-          Szociálgeográfia
-          Térszerkezeti vizsgálatok
-          Történeti földrajz
 

 
Dr. habil Tar Károly
-          A különböző felszínek napsugárzás bevételének bioklimatológiai, városklimatológiai vonatkozásai,
-          A magyarországi szélmező (szélirány, szélsebesség, szélenergia) statisztikai szerkezete, ennek függése az időjárási helyzetektől (makroszinoptikus és front-típusok),
-          Az éghajlatváltozás éghajlati idősorok alapján történő detektálhatósága
 

 
Dr. Dobány Zoltán
-          Történeti földrajz
 

 
Bácskainé dr. Pristyák Erika
-          Szatmár-Bereg turizmusa
-          Bokortanyák
 

 
Dr. Tömöri Mihály
-          Kereskedelem-földrajz
-          Bevásárlóközpontok földrajza
-          Bevásárlóturizmus
-          Határ menti kiskereskedelem
 

 
Dr. Tőkés Tibor
-          Területfejlesztés
-          Regionális politika, politikai földrajz
-          Franciaország területfejlesztése, közigazgatása, történeti földrajza
-          Az Európai Unió regionális politikája
 

 
Prof. dr. Frisnyák Sándor
-          Történeti földrajz
 

 
Dr. habil Göőz Lajos (Bővebben)
-          Kistérségek energiaellátásának lehetőségvizsgálata megújuló energiákkal
-          Termálkutak létesítésének, fúrópont kitűzésének geológiai és hidrológiai előkészítése
 

  
Dr. habil Kormány Gyula
-          A Felső-Tisza-vidék kistájainak társadalmi- gazdaságföldrajzi adottságai, fejlesztési lehetőségei az ezredforduló utáni években
-          Ibrány-Nagyhalászi Kistérség demográfiai viszonyai a rendszerváltástól napjainkig
shadow