Földrajztanár Mesterképzés

A szak általános adatai
 
Mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles földrajztanár
Mesterképzési szak kódja: FDM
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: mesterfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képzési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szabó Antal főiskolai tanár
Szakképzettség-felelős neve, beosztása: Dr. Kókai Sándor főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
-          a végbizonyítvány megszerzése
-          a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
-          a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
-          a szakdolgozat és a portfólió benyújtása, elfogadása
 
A képzési és kimeneti követelmények, előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek
 
Előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek:
a)     a bementhez feltétel nélkül elfogadott alapszakok
Földrajz alapszak,
Földtudományi alapképzési szak
b)     a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények.
A fent felsorolt alapszakok 50 kredites második tanári szakot megalapozó szakmai követelményének teljesítése. 110 kredit földrajz szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az előbbiekben fel nem sorolt szakon), melynek megfeleltethetőségét az intézmény Tanulmányi- és Kreditátviteli Bizottsága állapít meg.
 
A képzés történhet 2, 3, 5 féléves képzésben.
- A 2 féléves képzésben (főiskolai szintű földrajz tanár szakos végzettség és szakképzettség birtokában) 30 kredit teljesítése kötelező a földrajztanár tanári mesterképzési szak szakképzettség szakmai modul tantervének tantárgyaiból a B/II/3. pontban megadott összefoglaló táblázat szerint.
- A 3 féléves képzésben (nem földrajz szakos tanári végzettség és szakképzettség birtokában) a földrajz második tanári szakot megalapozó 50 kredites ismeretek birtokában, +50 kredit teljesítése kötelező, a B/II/3. pontban megadott összefoglaló táblázat szerint.
- Az 5 féléves képzésben (földrajz BSc alapszakos végzettség és szakképzettség birtokában, csak szakpáros képzésben) nincs bemeneti előfeltétel, tanulmányok során 40 kredit teljesítése kötelező.
 
Szakmai törzsanyag
 
A földrajz tanítása I.
A földrajz tanítása II.
A Kárpát-medence régiói
A világgazdaság fejlődése és működési zavarai
Antropogén tájformálás
Geopolitika és globalizáció
Iskolai gyakorlat
Komplex tantárgypedagógia
Magyarország éghajlata
Megújuló energiaforrások
Regionális és globális környezeti hatások
Regionális földrajz
Tájelemzés és tájtervezés
Tér- és társadalom
Terepgyakorlat
Természetvédelmi ökológia
Területfejlesztés és regionális politika
Urbanizáció és településfejlesztés
  
 
shadow