Szakdolgozati szeminárium (tanévenként csak a páratlan félévben kerül meghirdetésre)

Tisztelt Hallgatók!
 
Elkészült Szakdolgozat II. tárgyból – a nappali tagozatos hallgatók számára kötelező – szemináriumi előadások beosztása, amelyet megtaláltok az Intézet honlapján és a faliújságon.
A beosztásnál igyekeztünk figyelembe venni, hogy minden témavezető, lehetősége szerint, jelen tudjon lenni saját hallgatója előadásánál.
 
Az előadások tervezett ideje 2013. november 24-27 .
Helyszín: B. épület. 252/1. (Demonstrátori).
 
A bemutatók számítógéppel készülnek és 10 perc hosszúak, amelyet 2-3 perc hozzászólás követhet.
Az előadás szerkezete: a téma célkitűzése, a kutatási terület és a téma rövid bemutatása, a kutatási módszerek, az elért és a várható eredmények közlése. Ehhez PowerPointban maximum 6-8 dia elkészítése szükséges, amelyeknek tartalmaznia kell az eredményeket illusztráló ábrákat és a felsorolt szerkezetnek megfelelő vázlatot.
 
A Szakdolgozat II. tárgy végleges, Neptunba bekerülő jegye, a szemináriumi előadás és a leadott dolgozatrész jegyeinek átlagából születik meg.
A másik előfeltételt, a fél szakdolgozat leadását, (azaz 20-25.000 karakter: ami 12-es betűtípussal, szimpla sortávval, 2,5 cm-es margóval, tagolások nélküli folyamatos írásképpel 12 oldal tömör szöveg), legalább 5 illusztrációval kiegészítve, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell teljesíteni.
 
Szeretném hangsúlyozni, hogy az Intézet honlapján 2006 óta megtalálható követelmények szerint az előadás kötelező, meg nem tartása elégtelen félévi érdemjegyet és így minimum fél év csúszást eredményez!
 
 
Tisztelettel:
Sütő László
 

 


shadow