Információk a Záróvizsgán történő Szakdolgozat védésről

Ezúton tájékoztatjuk a záróvizsgára jelentkezett hallgatóinkat, hogy a BSc záróvizsgán a szakdolgozatukat egy Power Point (ppt) előadás keretében kell megvédeni. A védését és a bíráló kérdéseire adott válaszokat tartalmazó ppt file terjedelme minimum 10, maximum 15 db dia legyen. A bíráló kérdései a szakdolgozati bírálati lapon lesznek feltüntetve.

A diasor tematikáját egy 10 diás bemutatóra tervezve a következők szerint javasoljuk elkészíteni:

1. dia: A szakdolgozat címe, a hallgató neve szakja

2. dia: A szakdolgozat tartalomjegyzéke

3. dia: A szakdolgozat célkitűzései

5. dia: A szakdolgozat készítése során alkalmazott kutatási módszerek ismertetése

6-8. dia: A szakdolgozat eredményeinek bemutatása

9. dia: A szakdolgozat eredményeinek összegzése, következtetések, javaslatok

10. dia: A bíráló által feltett, kiküldött két kérdésre adott válaszok

A hosszabb diasor esetén ezen arányok megtartása mellett javasoljuk elkészíteni a dokumentumot.

A ppt fájlt a záróvizsga időpontját megelőző napon 12 óráig szíveskedjenek elküldeni az ugyintezes.fti@nye.hu email címre.

Dr. Vass Róbert

intézetigazgató

Nyíregyháza, 2021.05.14.

shadow