Elhunyt Balogh Béla András (1925–2020)

 
2020. április 26-án, életének 95. évében elhunyt dr. Balogh Béla András, a hajdani Kossuth Lajos Tudományegyetem és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Földrajzi Intézeteinek nyugalmazott oktatója.
 
 
A hazai földrajz-pedagógiai (= módszertani) irodalom egyik kiváló művelője, a földrajztanárképzés kiemelkedő tanáregyénisége 1925. május 28-án született a Szatmár megyei Gebén (Nyírkátán). Gyermekéveit családjával Szatmárcsekén – Kölcsey falujában – töltötte, majd 10 éves korában Debrecenbe költöztek. Gimnáziumi tanulmányait, majd 1943-tól az egyetemi tanulmányait Debrecenben fejezte be. Egyetemi tanulmányait katonai szolgálat és pár hónapos hadifogság szakította meg, de azt követően visszatért az egyetemre.
Az egyetemi évek alatt tanúsított tehetsége és szorgalma eredményeként dr. Kádár László professzor 1946-tól demonstrátori, majd gyakornoki minőségben foglalkoztatta a tanszéken. 1946-tól 1949-ig, a földrajz–történelem szakos tanári diploma megszerzéséig Balogh Béla a csillagászati földrajz és a vetülettan témakörében tartott gyakorlati órákat, és a Földrajz Intézet keretébe tartozó csillagvizsgálóban is dolgozott.
1949-ben Nyíregyházán kezdte meg tanári pályafutását a Kossuth Gimnáziumban, ahonnan előbb Egerbe, majd Nagykanizsára került tanítani. 1950-ben visszaköltözött Debrecenbe, ahol 23 éven át szinte valamennyi iskolatípusban tanított. Ez az időszak meghatározó volt szakmai pályafutására, hiszen ezen idő alatt olyan szakmódszertani tapasztalatra tett szert, amely lehetőséget biztosított számára, hogy a Kossuth Egyetemen A földrajz tanítása c. szakmódszertani előadásokat és gyakorlatokat vezesse.
Dr. Balogh Béla életében jelentős változást jelentett 1973, amikor meghívást kapott a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz tanszékére. Ekkor már országosan elismert, nagyra értékelt művelője volt a földrajz-pedagógiának.
Nyugalomba vonulása után még mindig nem szakadt meg oktató-nevelő tevékenysége. Több helyen vállalt hosszabb-rövidebb ideig oktatói tevékenységet.
Családi indíttatásból rövid ideig dolgozott Ipolytölgyesen a „Szent Erzsébet” Szeretetszolgálatnál. Ebben az időben sem tagadta meg földrajzos mivoltát, hiszen több szakmai cikke jelent meg az Ipoly völgyében végzett kutatásairól.
Dr. Balogh Béla nyugalmazott főiskolai tanár életműve – oktató-nevelő és tudományos munkássága – jelentősen hozzájárult a magyar földrajztanítás fejlődéséhez, a földrajztanárok földrajzmódszertani műveltségének gazdagításához.
Tanárok sokasága gondol vissza jó szívvel arra a módszertani sokszínűségre, amely óráit jellemezte, és amely hosszú időre maghatározó elemévé vált szakmai felkészültségüknek.
 
Prof. Dr. Hanusz Árpád
egyetemi tanár
 
shadow