Szakdolgozati témajavaslatok – 2017/2018-as tanév

Nyíregyházi Egyetem
Turizmus és Földrajztudományi Intézet
 
 

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK

2017/2018-as tanév

 

Dr. habil Kókai Sándor – főiskolai tanár

 

 Földrajz BSc nappali és levelezős hallgatóknak

1.      Lakóhelyem szociálgeográfiai vizsgálata

2.      Nyíregyháza városrészeinek szociálgeográfiai vizsgálata

3.      A Bánság kultúrföldrajzi régiói

4.      Egy alföldi kisváros vonzáskörzetének vizsgálata

5.      Etnikai földrajzi vizsgálatok a Bánságban (1990-2011)

 

Bácskainé dr. Pristyák Erika – főiskolai docens

 

 Földrajz BSc nappali és levelezős hallgatóknak

1.      Az idegenforgalom hatása a területfejlesztésre egy választott kistáj, járás, település területen

2.      Egy választott járás vagy település turizmusának értékelése és fejlesztési lehetőségei

3.      Szabadon választott település idegenforgalmi termékkínálatának elemzése, értékelése

4.      A falusi turizmus adottságai és lehetőségei egy kiválasztott járásban

5.      Egy kiválasztott járás turisztikai vonzerejének elemzése és értékelése

6.      Két járás/település turizmusának összehasonlító elemzése

7.      A turizmus térségi és vidékfejlesztési hatásainak vizsgálata

8.      Egy kiválasztott turisztikai termék jelentősége és hatása egy járás turizmusában

9.      Területfejlesztés az EU-s programok tükrében egy választott kistájon, járásban, településen

10.  Társadalomföldrajzi vizsgálatok a Nyíregyháza környéki bokortanyákon

11.  A bokortanyák fejlesztési lehetőségei

12.  A pálinka szerepe megyénk (vagy annak egy választott részének) kínálatában

13.  Vallásturizmus az Észak-alföldi régióban napjainkban

14.  A rendezvények (vagy kiválasztott rendezvény) jelentősége Sz-Sz-B. megye turisztikai kínálatában

15.  A turizmus társadalmi és/vagy gazdasági hatásai egy szabadon választott fogadóterület példáján

16.  A vidéki örökség felértékelődése a turizmus révén

17.  A Szatmár-Bereg Natúrpark, mint turisztikai attrakció és lehetőség értékelése

18.  A vidéki örökség és turizmus kapcsolatrendszerének feltárása és fejlesztése

 

Dr. Vass Róbert főiskolai docens

 

Földrajz BSc nappali és levelezős hallgatóknak

1.      Hullámtéri feltöltődés vizsgálata a Felső-Tisza kiválasztott mintaterületein 

2.      Hullámtéri feltöltődés vizsgálata a Szamos magyarországi szakaszának egyes mintaterületein

3.      Egy alföldi mintaterület talajvízállás adatainak kiértékelése

4.      Az ármentesítések hatása a Beregi-sík településszerkezetére és mezőgazdaságára

5.      Az Észak-Alföld egy kistáj-részletének geomofrológiai jellemzése 

6.      Hazai folyóink vízállásadatainak hosszú távú kiértékelése

7.      A Tisza folyó mentén kialakított árapasztó tározók társadalmi hatásainak kiértékelése

 

Dr. Tömöri Mihály főiskolai adjunktus

 

 Földrajz BSc nappali és levelezős hallgatóknak

 

1.      Egy település településföldrajzi vizsgálata

2.      Egy település vagy egy járás népességföldrajzi vizsgálata

3.      Egy járás komplex társadalmi-gazdasági elemzése

4.      Egy város kereskedelem-földrajzi elemzése (kínálat, kereslet, vonzáskörzet)

5.      Egy (határhoz közeli, vagy turisztikailag frekventált) település bevásárlóturizmusának vizsgálata

6.      Egy bevásárlóközpont vonzáskörzetének/vásárlóinak társadalomföldrajzi vizsgálata

7.      Egy (turisztikailag frekventált) település turizmusföldrajzi vizsgálata

8.      A városmarketing elemeinek vizsgálata egy kiválasztott város példáján keresztül

 

Dr. Lenkey Gábor – adjunktus

 

 Földrajz BSc nappali és levelezős hallgatóknak

1.      Egy magyarországi járás vagy település komplex társadalmi-gazdasági vizsgálata

2.      Egy magyarországi járás vidékfejlesztési és területfejlesztési sajátosságainak bemutatása

3.      Egy magyarországi járás vagy település turisztikai lehetőségei

 

Turizmus FOSZK hallgatóknak

1.      Egy szabadon választott település turisztikai hasznosításának lehetőségei, különösképpen

a természeti-, épített- és kulturális örökségeire

2.      Egy szabadon választott turisztikai ág (pl. falusi turizmus, kastélyturizmus, stb.) elemzése

egy magyarországi megye vagy járás területén

3.      A turizmus szerepe és fejlesztési lehetőségei egy járás vagy település terület- és vidékfejlesztésében

 

Kristóf Andrea – főiskolai tanársegéd

 

 Földrajz BSc nappali és levelezős hallgatóknak

1.      A társadalmi szuburbanizáció demográfiai hatásai a  miskolci agglomerációban (1990-2011)

2.      A társadalmi szuburbanizáció kulturális hatásai a  miskolci agglomerációban (1990-2011)

3.      A gazdasági szuburbanizáció hatásai a  miskolci agglomerációban (1990-2011)

4.      A gazdasági szuburbanizáció hatása az ipar területi elhelyezkedésére

a miskolci agglomerációban (1990-2011)

5.      A gazdasági szuburbanizáció hatása a szolgáltatások területi elhelyezkedésére

a  miskolci agglomerációban (1990-2011)

6.      A szuburbanizáció  hatása az infrastruktúra fejlődésére a  miskolci agglomerációban (1990-2011)

7.      A lakáspiac és az épített környezet változása Miskolcon 19990-2011 között

8.      A lakáspiac és az épített környezet változása a miskolci agglomerációban 19990-2011 között

 

 

shadow